شایعه: تولید عمده‌ی Xbox One II از فوریه 2016 آغاز شد!

تصویر زیر که توسط یکی از کاربران NeoGAF ، نشان می دهد که شایعات پیرامون عرضه‌ی یک مدل جدید از کنسول Xbox One تا حدودی حقیقت دارند! به گزارش ، کمپانی مایکروسافت تولید عمده‌ی کنسولی به نام  Xbox One II که در واقع مخفف “نسل دوم اکس باکس وان” (Xbox One Second Generation) می باشد را از فوریه‌ی امسال (2016) آغاز کرده است.

همچنین جالب است بدانید که بر اساس جزئیات مطرح شده، از فوریه‌ی سال 2016 ، هفته ای 400 هزار کنسول که به عبارتی دیگر می شود 1.2 میلیون کنسول در ماه تولید شده است! اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، کمپانی مایکروسافت تا کنون 3.6 میلیون کنسول Xbox One II تولید کرده و تا برگزاری E3 2016 می تواند 5 میلیون کنسول را آماده‌ی عرضه سازد!

درحالی که کنسول Nintendo NX در آستانه‌ی عرضه‌ی جهانیست و شایعات از وجود PS4.5 و Xbox One II خبر می دهند، ظاهرا قبل از ورود به نسل نهم از بازی های رایانه ای، باید باری دیگر برای خرید کنسول هزینه کنیم… ! نظر شما چیست؟ آیا با عرضه‌ی کنسول های ارتقا یافته در طول یک نسل، موافق هستید؟ دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارید …

شایعه: تولید عمده‌ی Xbox One II از فوریه 2016 آغاز شد!

(image)

تصویر زیر که توسط یکی از کاربران NeoGAF ، نشان می دهد که شایعات پیرامون عرضه‌ی یک مدل جدید از کنسول Xbox One تا حدودی حقیقت دارند! به گزارش ، کمپانی مایکروسافت تولید عمده‌ی کنسولی به نام  Xbox One II که در واقع مخفف “نسل دوم اکس باکس وان” (Xbox One Second Generation) می باشد را از فوریه‌ی امسال (2016) آغاز کرده است.

همچنین جالب است بدانید که بر اساس جزئیات مطرح شده، از فوریه‌ی سال 2016 ، هفته ای 400 هزار کنسول که به عبارتی دیگر می شود 1.2 میلیون کنسول در ماه تولید شده است! اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، کمپانی مایکروسافت تا کنون 3.6 میلیون کنسول Xbox One II تولید کرده و تا برگزاری E3 2016 می تواند 5 میلیون کنسول را آماده‌ی عرضه سازد!

درحالی که کنسول Nintendo NX در آستانه‌ی عرضه‌ی جهانیست و شایعات از وجود PS4.5 و Xbox One II خبر می دهند، ظاهرا قبل از ورود به نسل نهم از بازی های رایانه ای، باید باری دیگر برای خرید کنسول هزینه کنیم… ! نظر شما چیست؟ آیا با عرضه‌ی کنسول های ارتقا یافته در طول یک نسل، موافق هستید؟ دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارید …

(image)

شایعه: تولید عمده‌ی Xbox One II از فوریه 2016 آغاز شد!