سیستم حمل و نقل بین سیاره ای SpaceX سفر به کل منظومه شمسی را ممکن می سازد

چند ساعت قبل «ایلان ماسک» از طرح ، رونمایی کرد. روی کاغذ، اسپیس اکس می خواهد طی یک یا دو قرن آتی، سیاره مذکور را به سکونتگاه دوم انسان تبدیل نماید، اما همان طور که از این مرد جاه طلب و بلندپرواز انتظار می رود، هدف او به سیاره سرخ ختم نمی گردد.

«ماسک» در قسمت های پایانی مراسم توضیح داد که چرا نام «انتقال دهنده انسان به مریخ» را به «سیستم حمل و نقل بین سیاره ای» تغییر داده. او قصد دارد ITS را به مقاصد دورتری نیز بفرستد، و راکت 77 متری پرقدرتی که برای ارسال ITS به فضا استفاده می شود، تنها شروع کار خواهد بود.

مدیرعامل کمپانی اسپیس اکس می گوید نام «سیستم» به این دلیل استفاده شده که مجموعه ITS از چهار بخش تشکیل می شود: راکت، فضاپیما، تانکر سوختگیری، و مخازن سوخت پیشران. این گزینه آخر کمی عجیب است، اما در واقع نقشی کلیدی در سفرهای فضایی ورای کره مریخ ایفا می کند.

از آنجا که سیستم فوق با استفاده از سوخت متان به حرکت در می آید، و این گاز را می توان به راحتی با استفاده از منابع موجود در فضا و به ویژه مریخ تولید کرد، دیگر حد و مرزی برای سفرهای فضایی وجود نخواهد داشت. در واقع اسپیس اکس می خواهد زیرساختی شبیه به شبکه شارژرهای شهری تسلا را برای فضاپیماهایش بسازد، البته در مقیاسی بسیار بزرگ تر.

«ماسک» می گوید:

اگر تمامی این چهار بخش را در اختیار داشته باشید، به راحتی می توانید به تک تک سیاره های منظومه شمسی سفر کنید. مثلاً با استقرار مخزن پیشران در کمربند سیارکی یا حتی روی یکی از قمرهای مشتری، می توانید به راحتی از مریخ به مشتری بروید.

البته این صحبت ها از سوی «ایلان ماسک» برای شرکتی که طی یک سال و نیم گذشته دو مورد حادثه موشکی بزرگ را تجربه کرده، کمی جسورانه به نظر می رسد. علاوه بر این، هنوز موارد مبهم زیادی در مورد این سفر و شرایط غیرمترقبه اش وجود دارد.

با این حال، این اهداف به منزله رؤیایی هیجان انگیز هستند و اگر SpaceX بتواند آن را به خوبی پیش ببرد، آینده ای پر ماجرا پیش روی نوع بشر خواهد بود.

The post appeared first on .

سیستم حمل و نقل بین سیاره ای SpaceX سفر به کل منظومه شمسی را ممکن می سازد

چند ساعت قبل «ایلان ماسک» از طرح ، رونمایی کرد. روی کاغذ، اسپیس اکس می خواهد طی یک یا دو قرن آتی، سیاره مذکور را به سکونتگاه دوم انسان تبدیل نماید، اما همان طور که از این مرد جاه طلب و بلندپرواز انتظار می رود، هدف او به سیاره سرخ ختم نمی گردد.

«ماسک» در قسمت های پایانی مراسم توضیح داد که چرا نام «انتقال دهنده انسان به مریخ» را به «سیستم حمل و نقل بین سیاره ای» تغییر داده. او قصد دارد ITS را به مقاصد دورتری نیز بفرستد، و راکت 77 متری پرقدرتی که برای ارسال ITS به فضا استفاده می شود، تنها شروع کار خواهد بود.

مدیرعامل کمپانی اسپیس اکس می گوید نام «سیستم» به این دلیل استفاده شده که مجموعه ITS از چهار بخش تشکیل می شود: راکت، فضاپیما، تانکر سوختگیری، و مخازن سوخت پیشران. این گزینه آخر کمی عجیب است، اما در واقع نقشی کلیدی در سفرهای فضایی ورای کره مریخ ایفا می کند.

از آنجا که سیستم فوق با استفاده از سوخت متان به حرکت در می آید، و این گاز را می توان به راحتی با استفاده از منابع موجود در فضا و به ویژه مریخ تولید کرد، دیگر حد و مرزی برای سفرهای فضایی وجود نخواهد داشت. در واقع اسپیس اکس می خواهد زیرساختی شبیه به شبکه شارژرهای شهری تسلا را برای فضاپیماهایش بسازد، البته در مقیاسی بسیار بزرگ تر.

«ماسک» می گوید:

اگر تمامی این چهار بخش را در اختیار داشته باشید، به راحتی می توانید به تک تک سیاره های منظومه شمسی سفر کنید. مثلاً با استقرار مخزن پیشران در کمربند سیارکی یا حتی روی یکی از قمرهای مشتری، می توانید به راحتی از مریخ به مشتری بروید.

البته این صحبت ها از سوی «ایلان ماسک» برای شرکتی که طی یک سال و نیم گذشته دو مورد حادثه موشکی بزرگ را تجربه کرده، کمی جسورانه به نظر می رسد. علاوه بر این، هنوز موارد مبهم زیادی در مورد این سفر و شرایط غیرمترقبه اش وجود دارد.

با این حال، این اهداف به منزله رؤیایی هیجان انگیز هستند و اگر SpaceX بتواند آن را به خوبی پیش ببرد، آینده ای پر ماجرا پیش روی نوع بشر خواهد بود.

The post appeared first on .

سیستم حمل و نقل بین سیاره ای SpaceX سفر به کل منظومه شمسی را ممکن می سازد