بازی Deep Down که یک عنوان انحصاری کنسول Playstation 4 می باشد، این اواخر زیاد خبرساز نبوده است و سازندگان آن سکوت اختیار کرده اند. مسلما شما هم مشغول پرسیدن این سوال هستید که که آیا مراحل ساخت لغو شده؟ اگر نه پس سازنده ها مشغول چه کاری هستند؟ پاسخ تمامی این قبیل سوالات در ادامه […]