روزیاتو: ۱۵ خطای دید فوق العاده که ذهن شما را به چالش می کشند [قسمت دوم]

توهم های بصری -یا خطای دید- از جمله مسائلی هستند که در هر روز و ساعتی احتمال دارد آنها را تجربه کنیم و از این طریق ذهن مان به چالشی جدی کشیده شود. روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به ۱۵ مورد بسیار جالب از همین خطاهای دید پرداخته و اگر شما نیز کنجکاو هستید تا آنها را مشاهده نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و سرگرم کننده زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۵ خطای دید فوق العاده که ذهن شما را به چالش می کشند [قسمت دوم]