روزیاتو: چگونه می توان هنگام سقوط آسانسور زنده ماند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

تقریباً همه ی ما هر روز از آسانسورها در ساختمان های مختلف استفاده می کنیم و هرگز هم به خطراتی که بهره گیری از این وسیله در پی دارد توجهی نمی نماییم. اگرچه اکنون آسانسورها نسبت به گذشته هزاران بار ایمن تر شده اند ولی بازهم کما بیش در مطبوعات و رسانه ها هر از گاهی خبر سقوط یکی از آنها را می شنویم، که بعضاً این رخ داد خسارات جانی نیز به همراه دارد.

اما آیا راهی هست که اگر روزی آسانسوری که در آن سوار هستیم سقوط کرد بتوانیم نجات یابیم و در چنین حادثه ای زنده بمانیم؟ روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش با ویدیویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این پست جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چگونه می توان هنگام سقوط آسانسور زنده ماند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]

تقریباً همه ی ما هر روز از آسانسورها در ساختمان های مختلف استفاده می کنیم و هرگز هم به خطراتی که بهره گیری از این وسیله در پی دارد توجهی نمی نماییم. اگرچه اکنون آسانسورها نسبت به گذشته هزاران بار ایمن تر شده اند ولی بازهم کما بیش در مطبوعات و رسانه ها هر از گاهی خبر سقوط یکی از آنها را می شنویم، که بعضاً این رخ داد خسارات جانی نیز به همراه دارد.

اما آیا راهی هست که اگر روزی آسانسوری که در آن سوار هستیم سقوط کرد بتوانیم نجات یابیم و در چنین حادثه ای زنده بمانیم؟ روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خودش با ویدیویی دارای زیرنویس فارسی به همین مسئله پرداخته و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این پست جالب زده و آن را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چگونه می توان هنگام سقوط آسانسور زنده ماند؟ [تماشا کنید-زیرنویس فارسی]