روزیاتو: آشنایی با آداب دست دادن در ۱۴ کشور مختلف جهان

دست دادن در فرهنگ ها و کشورهای گوناگون با هم فرق دارد و آگاهی از این فرهنگ مردم در گوشه و کنار دنیا این مزیت را به همراه می آورد که اگر به دلایل کاری یا حتی شخصی مسافر نقطه ای نا آشنا بودید، بدانید چگونه مراتب احترام تان را به دیگران نشان دهید.

در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به آداب دست دادن در ۱۴ کشور مختلف پرداخته است؛ اگر تمایل دارید بدانید این آداب چه هستند، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: آشنایی با آداب دست دادن در ۱۴ کشور مختلف جهان