دستاورد جدید دانشمندان؛ فاضلاب شهری به سوخت تبدیل می شود

دانشمندان اخیراً متدی طراحی کرده اند که به وسیله ی آن می توان فاضلاب شهری و فضولات انسانی را به سوخت پاک تبدیل کرد.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات آزمایشگاه های پسیفیک نورت وست (PNNL)، دانشمندان با روش روان گرایی هیدروترمال، توانسته اند فضولات انسانی را به نوعی از سوخت نفتی تبدیل نمایند.

سازمان PNNL تشریح می کند: «تبدیل روان گرایی هیدروترمال، تقریباً همان روشی است که کره زمین برای ساخت نفت خام استفاده می کند؛ ما با اعمال فشار و دمای بالا در چند دقیقه سوختی را می سازیم که تحقق آن در سرزمین مادری میلیون ها سال به طول می انجامد.»

اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم، محققین با اعمال دمای 343 درجه سانتی گراد و 3 هزار پوند بر هر اینچ مربع (معادل با دو پاسکال)، فاضلاب شهری را به نفتِ زیستی بدل کرده اند.

این نخستین دستاورد در زمینه تبدیل فضولات انسانی به سوخت است؛ در سال 2013 مهندسین کره ای رشته ای از باکتری های فضولات جانوران را به نوعی از سوخت تبدیل نمودند و مارس سال جاری میلادی نیز دانشمندان UCLA اعلام نمودند قصد دارند از فضولات انسانی به سوخت برسند.

موسسه PNNL معتقد است هر انسان در سال توانایی تولید 2 تا 3 گالن سوخت پاک داشته و این ترفند در آینده نزدیک عملی خواهد شد.

یقیناً این دستاورد کمک شایانی به تولید سوخت و کاهش هزینه های نفتی کرده و به محیط زیست نیز یاری می رساند.

The post appeared first on .

دستاورد جدید دانشمندان؛ فاضلاب شهری به سوخت تبدیل می شود

دانشمندان اخیراً متدی طراحی کرده اند که به وسیله ی آن می توان فاضلاب شهری و فضولات انسانی را به سوخت پاک تبدیل کرد.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات آزمایشگاه های پسیفیک نورت وست (PNNL)، دانشمندان با روش روان گرایی هیدروترمال، توانسته اند فضولات انسانی را به نوعی از سوخت نفتی تبدیل نمایند.

سازمان PNNL تشریح می کند: «تبدیل روان گرایی هیدروترمال، تقریباً همان روشی است که کره زمین برای ساخت نفت خام استفاده می کند؛ ما با اعمال فشار و دمای بالا در چند دقیقه سوختی را می سازیم که تحقق آن در سرزمین مادری میلیون ها سال به طول می انجامد.»

اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم، محققین با اعمال دمای 343 درجه سانتی گراد و 3 هزار پوند بر هر اینچ مربع (معادل با دو پاسکال)، فاضلاب شهری را به نفتِ زیستی بدل کرده اند.

این نخستین دستاورد در زمینه تبدیل فضولات انسانی به سوخت است؛ در سال 2013 مهندسین کره ای رشته ای از باکتری های فضولات جانوران را به نوعی از سوخت تبدیل نمودند و مارس سال جاری میلادی نیز دانشمندان UCLA اعلام نمودند قصد دارند از فضولات انسانی به سوخت برسند.

موسسه PNNL معتقد است هر انسان در سال توانایی تولید 2 تا 3 گالن سوخت پاک داشته و این ترفند در آینده نزدیک عملی خواهد شد.

یقیناً این دستاورد کمک شایانی به تولید سوخت و کاهش هزینه های نفتی کرده و به محیط زیست نیز یاری می رساند.

The post appeared first on .

دستاورد جدید دانشمندان؛ فاضلاب شهری به سوخت تبدیل می شود