سال ۲۰۱۴ هم با تمام اتفاقات خوب و بد آن برای صنعت گیم به پایان راه خود رسیده است ، در این سال شاهد انتشار بازی های فراوانی برای دو کنسول PS4 و Xbox One بودیم و به طور کلی می توان سال ۲۰۱۴ را یکی از مهمترین سالها برای صنعت گیم و کنسول های […]