تکنولوژی واقعیت افزوده و مجازی اپل، تا 2 سال دیگر عرضه نمی شود

مینگ چی کو آنالیزور کمپانی KGI Securities است که تاکنون پیش بینی های درست زیادی را در مورد محصولات اپل انجام داده است.

تکنولوژی واقعیت افزوده و مجازی اپل، تا 2 سال دیگر عرضه نمی شود

(image)
مینگ چی کو آنالیزور کمپانی KGI Securities است که تاکنون پیش بینی های درست زیادی را در مورد محصولات اپل انجام داده است.
تکنولوژی واقعیت افزوده و مجازی اپل، تا 2 سال دیگر عرضه نمی شود