توییتر بات های پاسخگویی به مشتریان را به بخش پیام مستقیم کسب و کارها افزود

توییتر قصد دارد قابلیت هایی شبیه به بات را داخل سیستم پیام مستقیم تعبیه کند، تا برندهای معتبر به استفاده از این پلتفرم برای ارائه خدمات به مشتریان روی آورند. این کمپانی پیام های خودکار خوش آمد گویی را برای افرادی که به برند خاصی پیام مستقیم می فرستند، معرفی کرد.

همچنین قابلیت پاسخگویی سریع نیز به مشتریان امکان می دهد پیام های پیش فرضی را برای تکمیل برخی فعالیت های پر کاربرد به کار گیرند، مثلاً «سفارش من در چه وضعیتی قرار دارد؟». هم اکنون می توانید چنین قابلیت هایی را در حساب های کاربری Pizza Hut یا Evernote به کار گیرید.

گفتنیست توییتر مدت ها به عنوان بهترین رسانه برای رساندن صدای اعتراض مشتریان به برندها عمل می کرد، اما همچون بسیاری از حوزه های دیگر، این کمپانی نتوانست از برتری اش به خوبی بهره گیرد و نبرد را به رقبایی همچون فیسبوک باخت.

غول شبکه های اجتماعی چندی پیش قابلیت مشابهی را در Messenger تعبیه کرد که خدمات مشتریان را در قالب بات به اجرا در می آورد، با این حال سرویس فوق هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

توییتر در مورد قابلیت جدیدش اعلام داشت:

این ویژگی ها برای کمک به کسب و کارها در جهت فراهم سازی تجربه ای غنی و تعاملی ارائه شده، که می تواند تیم های خدمات به مشتریان را به سطحی فراتر ارتقاء دهد، و امکانات تازه ای را برای ارتباط بین مردم و برندها در توییتر فراهم سازد.

البته کسب و کارها نیز قطعاً از این قابلیت ها استقبال می کنند، زیرا ترجیح می دهند به جای اینکه نارضایتی مشتریان در تایم لاین مطرح شده و با همکاری دیگر کاربران به ترند روز بدل گردد، شکایات را در بخش پیام مستقیم پاسخ دهند.

The post appeared first on .

توییتر بات های پاسخگویی به مشتریان را به بخش پیام مستقیم کسب و کارها افزود

توییتر قصد دارد قابلیت هایی شبیه به بات را داخل سیستم پیام مستقیم تعبیه کند، تا برندهای معتبر به استفاده از این پلتفرم برای ارائه خدمات به مشتریان روی آورند. این کمپانی پیام های خودکار خوش آمد گویی را برای افرادی که به برند خاصی پیام مستقیم می فرستند، معرفی کرد.

همچنین قابلیت پاسخگویی سریع نیز به مشتریان امکان می دهد پیام های پیش فرضی را برای تکمیل برخی فعالیت های پر کاربرد به کار گیرند، مثلاً «سفارش من در چه وضعیتی قرار دارد؟». هم اکنون می توانید چنین قابلیت هایی را در حساب های کاربری Pizza Hut یا Evernote به کار گیرید.

گفتنیست توییتر مدت ها به عنوان بهترین رسانه برای رساندن صدای اعتراض مشتریان به برندها عمل می کرد، اما همچون بسیاری از حوزه های دیگر، این کمپانی نتوانست از برتری اش به خوبی بهره گیرد و نبرد را به رقبایی همچون فیسبوک باخت.

غول شبکه های اجتماعی چندی پیش قابلیت مشابهی را در Messenger تعبیه کرد که خدمات مشتریان را در قالب بات به اجرا در می آورد، با این حال سرویس فوق هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

توییتر در مورد قابلیت جدیدش اعلام داشت:

این ویژگی ها برای کمک به کسب و کارها در جهت فراهم سازی تجربه ای غنی و تعاملی ارائه شده، که می تواند تیم های خدمات به مشتریان را به سطحی فراتر ارتقاء دهد، و امکانات تازه ای را برای ارتباط بین مردم و برندها در توییتر فراهم سازد.

البته کسب و کارها نیز قطعاً از این قابلیت ها استقبال می کنند، زیرا ترجیح می دهند به جای اینکه نارضایتی مشتریان در تایم لاین مطرح شده و با همکاری دیگر کاربران به ترند روز بدل گردد، شکایات را در بخش پیام مستقیم پاسخ دهند.

The post appeared first on .

توییتر بات های پاسخگویی به مشتریان را به بخش پیام مستقیم کسب و کارها افزود