تصاویر نگاه نزدیک به میت ۹ هوآوی

همانطور که در خبرها خواندید موبایل میت ۹ هوآوی سرانجام معرفی شد. این تلفن هوشمند که در قالب دو نسخه استاندارد و لوکس ارائه گردیده با قیمت های نجومی ۷۷۴ و ۱۵۴۹ دلار به بازار عرضه می شود.

امکانات فبلت مورد بحث نیز به غیر از تغییرات جزئی اعمال شده در دوربین و حسگر اثرانگشت آن تفاوت چندانی با نسخه سال قبلش ندارد. از توضیحات بیشتر در این رابطه خودداری می کنیم و در اینجا توجه شما را تصاویر نگاه نزدیک این موبایل جلب می کنیم.

The post appeared first on .

تصاویر نگاه نزدیک به میت ۹ هوآوی

همانطور که در خبرها خواندید موبایل میت ۹ هوآوی سرانجام معرفی شد. این تلفن هوشمند که در قالب دو نسخه استاندارد و لوکس ارائه گردیده با قیمت های نجومی ۷۷۴ و ۱۵۴۹ دلار به بازار عرضه می شود.

امکانات فبلت مورد بحث نیز به غیر از تغییرات جزئی اعمال شده در دوربین و حسگر اثرانگشت آن تفاوت چندانی با نسخه سال قبلش ندارد. از توضیحات بیشتر در این رابطه خودداری می کنیم و در اینجا توجه شما را تصاویر نگاه نزدیک این موبایل جلب می کنیم.

The post appeared first on .

تصاویر نگاه نزدیک به میت ۹ هوآوی