تصاویر جدیدی از اپیزود دوم HITMAN منتشر شد

به گزارش ، امروز کمپانی اسکوئر انیکس تصاویر جدیدی از اپیزود دوم HITMAN منتشر کرده است، در ادامه می توانید این تصاویر را مشاهده نمایید . . .

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

اپیزود دوم HITMAN با عنوان “Sapienza” امروز عرضه می شود، در این قسمت مامور 47 برای شکار یکی از اعضای کمپانی Ether Biotech به نام سیلویو کاروسو (Silvio Caruso) که گفته می شود در حال کار بر روی یک ویروس DNA با قابلیت آلوده کردن انسان است، به ساپینزا شهر رم سفر می کند.

تصاویر جدیدی از اپیزود دوم HITMAN منتشر شد

به گزارش ، امروز کمپانی اسکوئر انیکس تصاویر جدیدی از اپیزود دوم HITMAN منتشر کرده است، در ادامه می توانید این تصاویر را مشاهده نمایید . . .

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

اپیزود دوم HITMAN با عنوان “Sapienza” امروز عرضه می شود، در این قسمت مامور 47 برای شکار یکی از اعضای کمپانی Ether Biotech به نام سیلویو کاروسو (Silvio Caruso) که گفته می شود در حال کار بر روی یک ویروس DNA با قابلیت آلوده کردن انسان است، به ساپینزا شهر رم سفر می کند.

تصاویر جدیدی از اپیزود دوم HITMAN منتشر شد