همانطور که می دانید مدتی قبل شرکت Capcom دو شخصیت جدید را برای عنوان پر طرفدار Monster Hunter 4 Ultimate معرفی کرد. این دو شخصیت قدیمی با نام های Blanka و  Chun-Li به زودی در Monster Hunter 4 Ultimate برای تمام بازیکنان در دسترس قرار می گیرند. Blanka و Chun-Li در اصل از شخصیت های قدیمی Street Fighter 2 هستند. […]