تحقیق فرگوسن و اولسون با این باور عمومی در تضاد است که بازی‌های ویدئویی خشن، پرخاشگری قشر جوان را افزایش می‌دهد. محققان هیچ رابطه‌ای بین خشونت در بازی‌های ویدئویی و ارتکاب اعمال خشونتگرا در جوان‌ها نیافتند آیا بازی‌های ویدئویی خشونت‌باری مثل Mortal Kombat، Halo و GTA قادرند جوانانی که مبتلا به افسردگی یا اختلال کمبود […]