بررسی ویدیویی دیجیاتو: Battlefield 1

جنگ وحشتناک جهانی اول، تا به امروز دست مایه فیلم ها، سریال ها و بازی های ویدیویی گوناگون بوده است و هر یک از این عناوین، تصاویر متفاوتی از یکی از سیاه ترین نبردهای تاریخ بشریت ارائه داده اند؛ نبردی که قرار بود همه چیز را تغییر داده و پایانی باشد بر تمام جنگ ها اما در عوض تبدیل شد به آغازی بر جنگ هایی خشونت آمیزتر.

سری بازی بتلفیلد که همواره به دنبال نمایش جنگ های امروزی و مدرن بوده، در آخرین نسخه خود تحت عنوان «بتلفیلد 1» رویه پیشین را کنار گذاشته و به سراغ جنگ جهانی اول رفته. بتلفیلد 1 که یکبار دیگر توسط استودیوی DICE توسعه یافته، این بار تفاوت های فاحشی با نسخه های پیشین دارد و به تکامل یافته ترین شکل خود رسیده است.

از بخش داستانی گرفته تا بخش چندنفره، تمام المان های بتلفیلد 1 نسبت به پیش بهبود پیدا کرده اند و تجربه ای ارزشمند از جنگی تمام عیار را در اختیارمان می گذارند. در ادامه از شما دعوت می کنیم تا به تماشای بررسی ویدیویی دیجیاتو از این عنوان شاهکار بنشینید.

The post appeared first on .

بررسی ویدیویی دیجیاتو: Battlefield 1

جنگ وحشتناک جهانی اول، تا به امروز دست مایه فیلم ها، سریال ها و بازی های ویدیویی گوناگون بوده است و هر یک از این عناوین، تصاویر متفاوتی از یکی از سیاه ترین نبردهای تاریخ بشریت ارائه داده اند؛ نبردی که قرار بود همه چیز را تغییر داده و پایانی باشد بر تمام جنگ ها اما در عوض تبدیل شد به آغازی بر جنگ هایی خشونت آمیزتر.

سری بازی بتلفیلد که همواره به دنبال نمایش جنگ های امروزی و مدرن بوده، در آخرین نسخه خود تحت عنوان «بتلفیلد 1» رویه پیشین را کنار گذاشته و به سراغ جنگ جهانی اول رفته. بتلفیلد 1 که یکبار دیگر توسط استودیوی DICE توسعه یافته، این بار تفاوت های فاحشی با نسخه های پیشین دارد و به تکامل یافته ترین شکل خود رسیده است.

از بخش داستانی گرفته تا بخش چندنفره، تمام المان های بتلفیلد 1 نسبت به پیش بهبود پیدا کرده اند و تجربه ای ارزشمند از جنگی تمام عیار را در اختیارمان می گذارند. در ادامه از شما دعوت می کنیم تا به تماشای بررسی ویدیویی دیجیاتو از این عنوان شاهکار بنشینید.

The post appeared first on .

بررسی ویدیویی دیجیاتو: Battlefield 1