انواع بیماری های سرطان این روزها مردم بسیاری را داغ دار عزیزانشان کرده است. در این میان آقای Ryan Green سعی کردند که با ساخت بازی That Dragon, Cancer، یاد فرزند سرطانی خود را زنده کنند. پروژه مذکور در سایت Kickstarter کاملا موفق عملکرده است و ما می توانیم منتظر انتشار این بازی در آینده باشیم. برای جزئیات […]