اچ تی سی و معرفی یک گوشی هوشمند فلزی دیگر از سری One

در حالی که هیچ کس انتظارش را نداشت، اچ تی سی یک گوشی هوشمند بالا رده دیگر را رسما معرفی نمود.

اچ تی سی و معرفی یک گوشی هوشمند فلزی دیگر از سری One

(image)
در حالی که هیچ کس انتظارش را نداشت، اچ تی سی یک گوشی هوشمند بالا رده دیگر را رسما معرفی نمود.
اچ تی سی و معرفی یک گوشی هوشمند فلزی دیگر از سری One