برای شناخت استودیو Mistwalker می بایست به سال ۲۰۰۵ بازگردیم.استودیوی سازنده Lost Odyssey و Blue Dragon در این سال از عنوانی با سبک RPG به نام Cry On برای کنسول Xbox 360 خبر داد اما هیچ وقت این عنوان ساخته نگردید و پس از گذشت ۳ سال، در ۲۰۰۸ به طور رسمی کنسل شد.دلیل این موضوع نابسامانی محیط بازار ذکر […]