افت فروش 73 درصدی ویندوز فون های مایکروسافت!

کمپانی مایکروسافت به تازگی گزارش عملکرد مالی سه ماهه اخیر خود را منتشر نموده است.

افت فروش 73 درصدی ویندوز فون های مایکروسافت!

(image)
کمپانی مایکروسافت به تازگی گزارش عملکرد مالی سه ماهه اخیر خود را منتشر نموده است.
افت فروش 73 درصدی ویندوز فون های مایکروسافت!