اشاره سازمان رده بندی سنی ESRB به Driveclub VR برای کنسول PS4

http://gematsu.com/wp-content/uploads/2016/04/Driveclub-VR-PS4-Rating.jpg

به گزارش و به نقل از ، سازمان رده بندی سنی ESRB به تازگی عنوان “Driveclub VR” را برای کنسول PlayStation 4 لیست کرده است.

توضیحات مربوط به این بازی در ESRB را در ادامه می خوانید: “این صفحه مربوط به یک بازی در سبک شبیه ساز رانندگی است که در آن بازیکنان می توانند با انواع اتومبیل های مختلف در مکان های واقعی رانندگی کنند. بازیکنان همچنین توانایی شرکت در رقابت های سنتی، مسابقات زمانی و  دریفت را نیز خواهند داشت.”

کمپانی سونی تاکنون اشاره ای به نسخه واقعیت مجازی Driveclub نکرده است.

اشاره سازمان رده بندی سنی ESRB به Driveclub VR برای کنسول PS4

(image)

به گزارش و به نقل از ، سازمان رده بندی سنی ESRB به تازگی عنوان “Driveclub VR” را برای کنسول PlayStation 4 لیست کرده است.

توضیحات مربوط به این بازی در ESRB را در ادامه می خوانید: “این صفحه مربوط به یک بازی در سبک شبیه ساز رانندگی است که در آن بازیکنان می توانند با انواع اتومبیل های مختلف در مکان های واقعی رانندگی کنند. بازیکنان همچنین توانایی شرکت در رقابت های سنتی، مسابقات زمانی و  دریفت را نیز خواهند داشت.”

کمپانی سونی تاکنون اشاره ای به نسخه واقعیت مجازی Driveclub نکرده است.

اشاره سازمان رده بندی سنی ESRB به Driveclub VR برای کنسول PS4