اخطار آقای گیلموت در مورد تصاحب Ubisoft‌ توسط Vivendi

طبق آخرین گزارشات منتشر شده توسط بلومبرگ، موسس Ubisoft در مورد تصاحب این شرکت توسط Vivendi هشدار داده است. که شرکت Vivendi  سهام خود در Ubisoft را افزایش داده، حال آقای یاوس گیلموت (Yves Guillemot) نگرانی خود از این بابت را اظهار کرده است. به گزارش و به نقل از بهترین سلاح Ubisoft‌ برای مقابله با این اقدام Vivendi جدایی بخش عظیمی از کارکنان آن می باشد. آقای گیلموت در این باره می گوید: “ بهترین سلاح برای مقابله با Vivendi استعداد و توانایی ما است. تصاحب Ubisoft توسط Vivendi خلاقیت را خواهد کشت”

به خصوص اینکه شرکت Ubisoft مدعی این موضوع بوده که آنها بهترین شرایط مالی و آزادی عمل برای استعداد های حوزه گیمینگ را فراهم می کنند. به همین دلیل است که یک دهه گذشته تصاحب Electronic Arts نیز با شکست روبرو شد.

نظر شما راجع به این موضوع چیست؟ آیا تصاحب Ubisoft می تواند به صنعت گیم کمک کند؟

اخطار آقای گیلموت در مورد تصاحب Ubisoft‌ توسط Vivendi

(image)

طبق آخرین گزارشات منتشر شده توسط بلومبرگ، موسس Ubisoft در مورد تصاحب این شرکت توسط Vivendi هشدار داده است. که شرکت Vivendi  سهام خود در Ubisoft را افزایش داده، حال آقای یاوس گیلموت (Yves Guillemot) نگرانی خود از این بابت را اظهار کرده است. به گزارش و به نقل از بهترین سلاح Ubisoft‌ برای مقابله با این اقدام Vivendi جدایی بخش عظیمی از کارکنان آن می باشد. آقای گیلموت در این باره می گوید: “ بهترین سلاح برای مقابله با Vivendi استعداد و توانایی ما است. تصاحب Ubisoft توسط Vivendi خلاقیت را خواهد کشت”

به خصوص اینکه شرکت Ubisoft مدعی این موضوع بوده که آنها بهترین شرایط مالی و آزادی عمل برای استعداد های حوزه گیمینگ را فراهم می کنند. به همین دلیل است که یک دهه گذشته تصاحب Electronic Arts نیز با شکست روبرو شد.

نظر شما راجع به این موضوع چیست؟ آیا تصاحب Ubisoft می تواند به صنعت گیم کمک کند؟

اخطار آقای گیلموت در مورد تصاحب Ubisoft‌ توسط Vivendi