اخترشناسان گردترین ستاره جهان هستی را کشف کردند

شاید اغلب سیارات و ستاره های جهان کاملاً گِرد یا کروی شکل به نظر برسند، اما می دانیم که حقیقت اینطور نیست. به عنوان مثال خورشید که کاملا دایره به نظر می رسد، از نظر عرضی حدود 10 کیلومتر بزرگتر از فاصله دو قطب شمالی و جنوبی اش است.

محققین متصور هستند حالت بیضوی شکل اغلب ستاره هایی که آنها را از شمایل یک کره منظم دور می کند، به موجب نرخ چرخش و انواع گوناگون سیاراتی هستند که در مدار پیرامون آنها قرار دارند. اما حالا به نظر می رسد ستاره ای جدید کشف شده که این الگو را تا حدی زیر پا گذاشته است.

ستاره سوزان Kepler 11145123 که حدود 5 هزار سال نوری با سیاره زمین فاصله دارد، نخستین ستاره ای است که توسط اندیشمندان و اخترشناسان کشف شده و شمایلی کاملاً کروی مانند دارد.

محققین موسسه «ماکس پلانک» وابسته به واحد تحقیقات کهکشانی دانشگاه گوتینگن آلمان (که معمولاً مشغول اندازه گیری سازه و ابعاد ستاره ها هستند) بر این باورند که عرض ستاره 11145123 تنها سه کیلومتر بیشتر از فاصله دو قطب شمالی و جنوبیش بوده و آن را به گردترین ستاره جهان هستی که تاکنون کشف شده تبدیل می نماید.

این اکتشاف مسئله ای است که موجب تعجب و شگفت زدگی اخترشناسان شده؛ چراکه به سبب سرعت بسیار پایین گردش این ستاره (هر صد روز یک دور) می بایست همچون یک اسمارتیز کشیده می شد.

بنابراین ستاره شناسان تصور می کنند این اتفاق به دلیل میدان مغناطیسی فوق العاده ضعیف در ستاره 11145123 رخ داده است.

تیم محقق این موسسه امیدوار است در آینده نزدیک امکان سنجش ابعاد و سازه سایر اجسام و سیارات آسمانی نیز با همین الگوریتم میسر گردد.

The post appeared first on .

اخترشناسان گردترین ستاره جهان هستی را کشف کردند