روش جدید رصد سیاهچاله ها، تحول حوزه اخترشناسی را نوید می دهد

همان طور که می دانید، مشاهده سیاهچاله ها عملی دشوار است، چون ما اجسام را به واسطه نور می بینیم، و این چاله های فضایی نور را درون خود به دام می اندازند. اما دانشمندان نوید می دهند در آینده ای نزدیک، رصد آنها ساده تر خواهد بود.

تیمی بین المللی از محققین فضایی نوعی روش تشخیصی را ابداع کرده اند که قادر است در هر سال بیش از 10 سیاهچاله را شناسایی نماید. در این روش از رادیوتلسکوپ ها برای ثبت چندین تصویر ثابت از رخدادهای «» استفاده می شود.

در پدیده فوق، اگر نور اجسام درخشان دوردست در مسیر عبوری به سمت رصدگر از کنار جسم پرجرمی بگذرد، به خاطر اثر گرانشی، خمیده شده و بنابراین با استفاده از آن می توان اجرام فضایی کم نور و حتی تاریک را نیز تشخیص داد.

محققین فوق از این روش برای تعیین جزئیاتی همچون فاصله، جرم و سرعت حرکت اجسامی بهره می گیرند که مطالعه آنها بر اساس نور مرئی، ممکن نخواهد بود.

gravitational_lens

همگرایی گرانشی

به عقیده دانشمندان اگر این روش محقق گردد، سال ها عقب ماندگی در این حوزه جبران خواهد شد. محققین دانشگاه واترلو می گویند با این روند طی دو سال آینده، تعداد سیاهچاله های شناخته شده تا به امروز به دو برابر افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه طی 10 سال، درک ما از پیشینه سیاهچاله ها به طور کامل متحول خواهد شد.

گفتنیست با استفاده از این رویکرد، می توان چندین سیاهچاله را به صورت گروهی مورد مطالعه قرار داد، و دیگر نیازی نیست صرفاً روی یک مورد تمرکز کنیم. البته هنوز مشخص نیست این ایده به نتیجه مطلوب ختم می گردد یا خیر، اما حتی کوچک ترین پیشرفت ها در این زمینه می تواند جامعه علمی اخترشناسی را هیجان زده کند.

The post appeared first on .

روش جدید رصد سیاهچاله ها، تحول حوزه اخترشناسی را نوید می دهد