شکایت کمپانی اریکسون از اپل به علت سواستفاده از حق امتیاز شبکه های LTE این شرکت


پروسه حقوقی شکایت کمپانی اریکسون از اپل، نزدیک به یک سال طول کشید و عاقبت منجر به امضای یک تفاهمنامه میان این دو شرکت گردید. ادامه…

cars

بازی آزاد

سئو