نمرات Rise of the Tomb Raider و Fallout 4 منتشر شدند

سرانجام نمرات دو عنوان مورد انتظار ماه نوامبر سال جاری میلادی نیز به انتشار رسیدند. هر دو بازی Rise of the Tomb Raider و Fallout 4 سنگ تمام گذاشتند و با روند کم‌نظیر خود، نمرات مناسبی از منتقدین دریافت کردند. در ادامه لیست برخی از نمرات منتشر شده از هر یک از دو عنوان را مشاهده می‌کنید:

Rise of the Tomb Raider:

• GameSpot – 9/10
• Polygon – 8.5/10
• Eurogamer – no score
• Destructoid – 7.5
• Feminist Frequency – video review
• IGN – 9.3
• Game Informer – 9.5
• Ars Technica – “the best Tomb Raider since the original Tomb Raider”
• Metro – 8/10
• Lazy Gamer – 9.2/10
• AR12 Gaming – 10/10
• Pixel Vulture – 96%
• Inside Games – 93%

Fallout 4:

• Gamespot – 9
• Polygon – 9.5
• IGN – 9.5
• PCGamesN – 8
• PC Gamer – 88%
• RPS – no score
• Eurogamer – recommended
• GamesRadar – 5/5
• Destructoid – 7.5
• Xboxygen – no score
• PSU – 9.5
• Videogamer – 9
• Digital Spy – 5/5
• Stevivor – 10
• God is a Geek – 9
• Game Informer – 9
• Xbox Achievements – 9
• PSLS – 8
• Impulse Gamer – 5/5
• JPS – 9.6
• GameTrailers – 9

بازی های رایگان