چه می کنه این Just Cause 3?

به نظر شما حد و مرز انجام کارهای عجیب غریب در بازی ها تا کجاست؟ آیا می توان برای بدلکاریهای یک کاراکتر در یک بازی حد و مرزی قائل و یا برای امکاناتی که او از آنها در بازی استفاده می کند تا مراحل را پیش ببرد، خط محدودیتی کشید؟ بازی Just Cause 3 به تمام معنی این محدودیتها را برای کاراکتر اصلی خود یعنی Rico از میان برداشته است. هر چه می خواهی انجام بده به شرط آنکه در مخیله ات جا بگیرد. این شعار Just Cause است. خصوصا قسمت سوم آن.

Initial release date: December 1, 2015
Developer: Avalanche Studios
Publisher: Square Enix
Series: Just Cause
Modes: Single-player video game
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Just Cause 3

hd چه می کنه این Just Cause 3?

1080P – 60FPS – 110MB

نوشته چه می کنه این Just Cause 3? اولین بار در Game emaG پدیدار شد.