تیزر سینماتیک و تلویزیونی Assassins Creed Syndicate

تنها ده روز تا عرضه بازی Assassins Creed Syndicate باقی مانده است و تبلیغات وسیع این بازی که از مدتها قبل شروع شده بود ادامه دارند و در این میان تبلیغهای تلویزیونی این بازی نیز جالب هستند. تیزر پیش روی شما، تیزر تلویزیونی و تبلیغاتی این بازی ست که به صورت سینماتیک شاخته شده است. دیدن این تیزر تلویزیونی خالی از لطف نیست.

Initial release date: October 23, 2015
Series: Assassin’s Creed
Writers: Jeffrey Yohalem
Composers: Austin Wintory
Platforms: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
Developers: Ubisoft Quebec, Ubisoft Montreal, Ubisoft Shanghai, more

تیزر سینماتیک و تلویزیونی Assassins Creed Syndicate

hd تیزر سینماتیک و تلویزیونی Assassins Creed Syndicate

1080P – 28MB

نوشته تیزر سینماتیک و تلویزیونی Assassins Creed Syndicate اولین بار در Game emaG پدیدار شد.

دانلود رایگان بازی