چرا علم روی زمین به دنبال نشانه های حیات فرازمینی می گردد؟

دانشمندان برای تشخیص عناصر سازنده حیات فرازمینی، تلاش تازه ای را در راستای شناسایی سنگ بنای حیات در این کره خاکی آغاز کرده اند.

پژوهشگران دانشگاه Valparaiso در ایندیانا به تازگی تحلیلی را روی ترکیب بندی آمینو اسیدها انجام داده اند (که در اصل ترکیبات پایه سازنده پروتئین ها به شمار می روند) تا از این طریق دریابند که این ترکیبات چطور می توانند در برابر شرایط نامساعدی نظیر مریخ یا قمر زحل مقاومت نمایند.

تحقیقات صورت گرفته توسط آنها رویکردی کاملا جدید را در جستجو برای یافتن حیات فرازمینی به تصویر می کشد.

Claire Mammoser از پژوهشگران مشارکت کننده در این باره گفت: هدف اصلی ما از انجام این تحقیق آن است که دریابیم آیا برخی آمینو اسیدها خصوصیات ساختاری خاصی دارند که در نهایت پایداری شان را در شرایط فرازمینی بالا ببرد و در مرحله بعد تشخیص دهیم که آن خصوصیات چه هستند.

وی در ادامه توضیح داد که گرچه تا به امروز 20 نوع مختلف آمینو اسید شناسایی شده، اما صدها گونه شناخته شده «غیرطبیعی» هم روی کره زمین وجود دارند که اشکال آشنای حیات استفاده ای از آنها نمی کنند.

به گفته وی، پروتئین های موجود در یک ارگانیسم در محیطی متفاوت از زمین لزوما به همان شکل سابق خود نخواهند بود و در نتیجه احتمال دارد از آمینو اسیدهایی برای بقا استفاده کنند که برای ما شناخته شده هستند اما روی زمین نقشی در ساخت پروتئین ها ندارند.

تیم محققان دانشگاه Valparaiso در ادامه مشخص نمود که کدام آمینو اسیدها بیشترین نقش را در تغذیه پروتئین های موجود در سلول های فرازمینی ایفا می کنند و مجموعه ای برگزیده از ترکیبات طبیعی و غیرطبیعی را در محیط های شبیه سازی شده مورد آزمایش قرار دادند و آنها را تحت شرایط دمایی نامتعارف و سخت و همچنین سطوح متفاوتی از PH، اشعه و دیگر شرایط فرضی برای مریخ گذاشتند.

آنها در ادامه تلاش نمودند که مشخص کنند کدام آمینو اسیدها پایداری خود را حفظ کرده اند و به دنبال الگوهایی از جمله ابعاد و همچنین توانایی جذب آب در میان سخت ترین آنها گشته اند.

تیم تحقیقات همچنین دور جدیدی از آزمایشات خود را روی آمینو اسیدهای استخراج شده از شهاب سنگ ها آغاز کرده تا به خصوصیات کلیدی آنها که می توانند منجر به شکل گیری فرازمینی ها بیانجامند پی ببرند.

The post appeared first on .

چرا علم روی زمین به دنبال نشانه های حیات فرازمینی می گردد؟