فیسبوک دسترسی پریزما به API ویدئوهای زنده خود را قطع کرد

در اقدامی آشکار برای جلوگیری از ایجاد رقابت، فیسبوک ساعاتی پیش دسترسی اپ مشهور پریزما به API ویدئوهای زنده خود را قطع کرده است. به نظر می رسد که علت انجام چنین کاری از سوی فیسبوک این بوده که هر دو برای ارائه فیلترهای هنری زنده در ویدئوهای سرویس Facebook Live با هم رقابت دارند.

طبق گزارش تک کرانچ، فیسبوک در راستای این اقدام ایمیلی به تیم پریزما ارسال کرده و در آن اشاره نموده که اپلیکیشن فیسبوک در حال حاضر از استریم زنده ویدئو با «دوربین موبایل» پشتیبانی به عمل می آورد. به نظر می رسد که منظور فیسبوک از این جمله این بوده که API ویدئوی زنده آن ها برای استفاده توسط دوربین های موبایل یا اپلیکیشن های شخص ثالث طراحی نشده، همین طور دوربین های حرفه ای، بازی ها و منابع دیگر.

این در حالیست که در بخش مربوط به API ویدئوی زنده در صفحه سوالات متداول فیسبوک، هیچ اشاره مستقیمی به ممنوع بودن استریم با دوربین های موبایل نشده است. بنابراین قطع دسترسی پریزما به API ویدئوهای زنده را باید اقدام سرکوبگرانه ای از سوی فیسبوک توصیف کنیم.

فیسبوک تست فیلترهای زنده ویدئویی ساخته خود را چند هفته پیش و در کشورهای معدودی آغاز کرده است، اما هنوز مشخص نشده که آن ها را چه موقع به کشورهای دیگر گسترش خواهد داد.

گفتنی است در حالی که اقدام اخیر فیسبوک آینده فیلترهای زنده ویدئویی پریزما را در هاله ای از ابهام قرار داده، کمپانی مورد بحث خود را برای ارائه آپدیتی جدید در ماه دسامبر آماده می کند.

The post appeared first on .

فیسبوک دسترسی پریزما به API ویدئوهای زنده خود را قطع کرد