Win64e10 حذف شد

یکی از نمایندگان شرکت Microsoft گفت Win64e10 به دلیل نقض حقوق حذف شد. ” ما عاشق دیدن اشتیاق به سمت بازی ها هستیم و از حمایت کردن از انواع و اقسام بازی ها و اپلیکیشن ها لذت می بریم. با وجود اینکه Win64e10 ابتدا در Xbox Store وجود داشت به دلیل نقض حقوق حذف شد.”

داستان اصلی به شرح زیر است:

اخباری از Nintendo 64 app برای این هفته در Reddit شنیده شد. این اپلیکشین به شما اجازه می دهد که بازی های کلاسیک همانند و را بازی کنید.

طبق اخباری که الان مشاهده می کنید این اپلیکشین هم اکنون حذف شده است ولی افرادی که این اپلیکشین را نصب دارند می توانند هنوز از آن استفاده کنند. قیمت این اپلیکشین 7.69 پوند بود ولی اجازه رسمی مایکروسافت را دریافت نکرده بود.

Win64e10 حذف شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Win64e10 حذف شد

یکی از نمایندگان شرکت Microsoft گفت Win64e10 به دلیل نقض حقوق حذف شد. ” ما عاشق دیدن اشتیاق به سمت بازی ها هستیم و از حمایت کردن از انواع و اقسام بازی ها و اپلیکیشن ها لذت می بریم. با وجود اینکه Win64e10 ابتدا در Xbox Store وجود داشت به دلیل نقض حقوق حذف شد.”

داستان اصلی به شرح زیر است:

اخباری از Nintendo 64 app برای این هفته در Reddit شنیده شد. این اپلیکشین به شما اجازه می دهد که بازی های کلاسیک همانند و را بازی کنید.

طبق اخباری که الان مشاهده می کنید این اپلیکشین هم اکنون حذف شده است ولی افرادی که این اپلیکشین را نصب دارند می توانند هنوز از آن استفاده کنند. قیمت این اپلیکشین 7.69 پوند بود ولی اجازه رسمی مایکروسافت را دریافت نکرده بود.

Win64e10 حذف شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

Win64e10 حذف شد