TWRP Manager FULL (ROOT) v9.0 دانلود برنامه مدیریت TWRP دستگاه های اندروید

TWRP-Manager-logo

مدیریت TWRP دستگاه اندرویدی با TWRP Manager برنامه TWRP Manager به شما امکان نصب، بکاپ گیری، ریستور و پاک کردن TWRP دستگاه های اندروید می باشد. این نرم افزار برای انجام این کارها از OpenRecoveryScript بهره می گیرد.   توجه: برای نصب این نرم افزار گوشی شما باید روت شده باشد.

******************

TWRP Manager FULL (ROOT) v9.0 دانلود برنامه مدیریت TWRP دستگاه های اندروید

(image)

مدیریت TWRP دستگاه اندرویدی با TWRP Manager برنامه TWRP Manager به شما امکان نصب، بکاپ گیری، ریستور و پاک کردن TWRP دستگاه های اندروید می باشد. این نرم افزار برای انجام این کارها از OpenRecoveryScript بهره می گیرد.   توجه: برای نصب این نرم افزار گوشی شما باید روت شده باشد.

******************

(image)
TWRP Manager FULL (ROOT) v9.0 دانلود برنامه مدیریت TWRP دستگاه های اندروید