Turing Phone Cadenza، گوشی هوشمندی با دوربین اصلی 60 مگاپیکسلی!

اگر شما منبع خبر را ندانید، فکر می کنید که لیستی که در زیر آمده مشخصات داخلی گوشی هوشمند رویایی فردی است که جهت سرگرمی آن را منتشر کرده است.

Turing Phone Cadenza، گوشی هوشمندی با دوربین اصلی 60 مگاپیکسلی!

(image)
اگر شما منبع خبر را ندانید، فکر می کنید که لیستی که در زیر آمده مشخصات داخلی گوشی هوشمند رویایی فردی است که جهت سرگرمی آن را منتشر کرده است.
Turing Phone Cadenza، گوشی هوشمندی با دوربین اصلی 60 مگاپیکسلی!