The Last Guardian : اسرار داستان سرایی

http://8pic.ir/images/3dnihkjlpog7bhhyaifa.jpg

عناوین ( ایکو و سایه ی کلوسوس تا به الان) ، جزو معدود بازیهایی  هستند که باعث می شوند اشک در چشمان مخاطب حلقه زند، و این تیم را به خاطر عناوین تکان دهنده و تاثیرگذارش باید ستایش نمود. و این رویکردی گرانبهاست که The Last Guardian قصد دارد آن را ادامه دهد. داستانی از یک پسرک به همراه حیوان بزرگ و دوست داشتنی اش به نام تریکو (Trico). باید قلبی از سنگ داشته باشیم اگر چنین عناوینی را تجربه کنیم و تحت تاثیر آن قرار نگیریم. اگر برایتان سوال است که چطور این تیم بصورت ماهرانه و استادانه تسلط خود را بر هنرهای تاریک احساسی به رخ می کشد، نظر شما را به مصاحبه ی کارگردان این عنوان یعنی آقای  “فومیتو اودا” (Fumito Ueda) با سایت   جلب می کنم.

http://8pic.ir/images/yi8dlg6sy263019bq4km.jpg

1-  قدرت داستان سرایی بصری

یک داستان سرا، هنگام قصه گویی می تواند به آسانی در دام عشق گرفتار شود. عشق به تک تک کلماتی که در داستان روایت می شود. اما آقای “اودا” اجازه می دهد که تصاویر این داستان را روایت کنند. به خصوص که پسرک و تریکو زبان گفتاری مشترکی ندارند. آقای “اودا” در این باره می گوید: “پسرک و تریکو فقط می توانند بوسیله ی ژست و حالت بدن، حرکات و عکس العمل ها با هم ارتباط یرقرار کنند. پس داستان سرایی بصری بهترین روش برای روایت داستان و ساخت بازی ست

2- استفاده از تکنیک Voice Over

در حالی که تاکید زیادی بر روی روایت بصری می شود، The Last Guardian از عنصری بهره مند است که هیچکدام از عناوین قبلی تیم ایکو آن را نداشتند. آقای “اودا” توضیح می دهد : “در شروع بازی ما از تکنیک Voice Over بر روی پسرک استفاده می کنیم. در حالی که بسیاری از ارتباطات بی کلام هستند، این موضوع می تواند به ارتباط بهتر با شخصیت پسرک کند. چون می توانید مستقیما افکارش را بشنوید و درک کنید.می توانید نشانه ها، تفاسیر و اطلاعات را بصورت طبیعی دریابید.”

3- بازیکن و کرکتر اصلی بازی، هر دو به یک نفر تبدیل می شوند

شخصیت اصلی بازی ممکن است که اسم نداشته باشد، ولی راه های دیگری برای نزدیک شدن به هویت او وجود دارد. “اودا” :” یکی از چیزهایی که در بازی بهش علاقه ی زیادی دارم، لحظات “eureka” هست. در این مواقع، پسرک سعی می کند که چیزی به تریکو بفهماند. و تریکو هم بالاخره می فهمد! این قضیه نه تنها کرکترها را عمیقاً پیوند می دهد، بلکه باعث می شود بازیکن احساسی شبیه به احساس پسرک پیدا کند

http://8pic.ir/images/ls3gguoniqrl1vfh54oa.jpg

4- رابطه با گربه پرنده!

“اودا” : “رابطه ی در حال شکل گیری بین پسرک و تریکو، محوریت اصلی داستان بازی ست. ولی تفاوت اصلی بین این رابطه و روابط موجود در ایکو و سایه ی کلوسوس این است که فاصله ی زیادی (هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ معنوی) بین پسرک و تریکو وجود دارد. از آغاز بازی پسرک مطمئن نیست که آیا تریکو یک دوست است یا یک دشمن، و شما بلافاصله همش می خواهید که رخنه ی بین این دو را حل و فصل کنید. در کل به جای روابط بی پرده و رک که در ایکو و سایه ی کلوسوس وجود داشت، در آخرین نگهبان شاهد فراز و نشیب های زیادی در رابطه ی پسرک و تریکو خواهیم بود

5- دشمنان صرفا یک مانع نیستند

دشمنان مخوف و پر ابهت در ایکو و سایه ی کلوسوس، بازتابی از تم و اتمسفر خلق شده توسط “اودا” هستند. به همین دلیل است که در مقایسه با عناوین اکشن ماجرایی دیگر تعداد کمی از آن ها وجود دارد.اما در آخرین نگهبان مبارزه با دشمنان به چه شکل است؟ “اودا” پاسخ می دهد:  “همکاری! پسرک دارای فنون مبارزه و جنگیدن نیست. پس چاره ای ندارد جز اینکه با تریکو همکاری کند تا بتواند بر دشمنان غلبه کند. در ایکو، برای امن نگه داشتن شاهزاده یوردا ، تمرکزمان بر روی عناصر حل معما بود. در سایه ی کلوسوس تمرکزمان سوار شدن بر غول ها برای شکست دادنشان بود. در آخرین نگهبان ما تمرکزمان بر روی تغییر روابط بین پسرک و تریکو خواهد بود و چالش هایی دیگر که نشان دهنده ی تلاشتان برای کشف رازهای بازی ست. اما به هنگام لحظات بدون تنش و آرام بازی نیز می توانیم چیزهای زیادی کشف کنیم و بدست آوریم. اگر این فراز و نشیب ها نبود، احتمالا نمیتوانستیم قیاس و سنجشی در رابطه ی آن ها انجام دهیم، همچنین این موضوع لازمه ی ایجاد “نتیجه ی اخلاقی” در داستان می باشد. در تریلر منتشر شده جزئیات و نکاتی که گفتیم دیده می شود، اگر دقت کنید به آن ها پی خواهید برد”

بازی The Last Guardian در تاریخ 4 آبان ماه برای پلتفرم PS4 منتشر خواهد شد.

The Last Guardian : اسرار داستان سرایی

(image)

عناوین ( ایکو و سایه ی کلوسوس تا به الان) ، جزو معدود بازیهایی  هستند که باعث می شوند اشک در چشمان مخاطب حلقه زند، و این تیم را به خاطر عناوین تکان دهنده و تاثیرگذارش باید ستایش نمود. و این رویکردی گرانبهاست که The Last Guardian قصد دارد آن را ادامه دهد. داستانی از یک پسرک به همراه حیوان بزرگ و دوست داشتنی اش به نام تریکو (Trico). باید قلبی از سنگ داشته باشیم اگر چنین عناوینی را تجربه کنیم و تحت تاثیر آن قرار نگیریم. اگر برایتان سوال است که چطور این تیم بصورت ماهرانه و استادانه تسلط خود را بر هنرهای تاریک احساسی به رخ می کشد، نظر شما را به مصاحبه ی کارگردان این عنوان یعنی آقای  “فومیتو اودا” (Fumito Ueda) با سایت   جلب می کنم.

(image)

1-  قدرت داستان سرایی بصری

یک داستان سرا، هنگام قصه گویی می تواند به آسانی در دام عشق گرفتار شود. عشق به تک تک کلماتی که در داستان روایت می شود. اما آقای “اودا” اجازه می دهد که تصاویر این داستان را روایت کنند. به خصوص که پسرک و تریکو زبان گفتاری مشترکی ندارند. آقای “اودا” در این باره می گوید: “پسرک و تریکو فقط می توانند بوسیله ی ژست و حالت بدن، حرکات و عکس العمل ها با هم ارتباط یرقرار کنند. پس داستان سرایی بصری بهترین روش برای روایت داستان و ساخت بازی ست

2- استفاده از تکنیک Voice Over

در حالی که تاکید زیادی بر روی روایت بصری می شود، The Last Guardian از عنصری بهره مند است که هیچکدام از عناوین قبلی تیم ایکو آن را نداشتند. آقای “اودا” توضیح می دهد : “در شروع بازی ما از تکنیک Voice Over بر روی پسرک استفاده می کنیم. در حالی که بسیاری از ارتباطات بی کلام هستند، این موضوع می تواند به ارتباط بهتر با شخصیت پسرک کند. چون می توانید مستقیما افکارش را بشنوید و درک کنید.می توانید نشانه ها، تفاسیر و اطلاعات را بصورت طبیعی دریابید.”

3- بازیکن و کرکتر اصلی بازی، هر دو به یک نفر تبدیل می شوند

شخصیت اصلی بازی ممکن است که اسم نداشته باشد، ولی راه های دیگری برای نزدیک شدن به هویت او وجود دارد. “اودا” :” یکی از چیزهایی که در بازی بهش علاقه ی زیادی دارم، لحظات “eureka” هست. در این مواقع، پسرک سعی می کند که چیزی به تریکو بفهماند. و تریکو هم بالاخره می فهمد! این قضیه نه تنها کرکترها را عمیقاً پیوند می دهد، بلکه باعث می شود بازیکن احساسی شبیه به احساس پسرک پیدا کند

(image)

4- رابطه با گربه پرنده!

“اودا” : “رابطه ی در حال شکل گیری بین پسرک و تریکو، محوریت اصلی داستان بازی ست. ولی تفاوت اصلی بین این رابطه و روابط موجود در ایکو و سایه ی کلوسوس این است که فاصله ی زیادی (هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ معنوی) بین پسرک و تریکو وجود دارد. از آغاز بازی پسرک مطمئن نیست که آیا تریکو یک دوست است یا یک دشمن، و شما بلافاصله همش می خواهید که رخنه ی بین این دو را حل و فصل کنید. در کل به جای روابط بی پرده و رک که در ایکو و سایه ی کلوسوس وجود داشت، در آخرین نگهبان شاهد فراز و نشیب های زیادی در رابطه ی پسرک و تریکو خواهیم بود

5- دشمنان صرفا یک مانع نیستند

دشمنان مخوف و پر ابهت در ایکو و سایه ی کلوسوس، بازتابی از تم و اتمسفر خلق شده توسط “اودا” هستند. به همین دلیل است که در مقایسه با عناوین اکشن ماجرایی دیگر تعداد کمی از آن ها وجود دارد.اما در آخرین نگهبان مبارزه با دشمنان به چه شکل است؟ “اودا” پاسخ می دهد:  “همکاری! پسرک دارای فنون مبارزه و جنگیدن نیست. پس چاره ای ندارد جز اینکه با تریکو همکاری کند تا بتواند بر دشمنان غلبه کند. در ایکو، برای امن نگه داشتن شاهزاده یوردا ، تمرکزمان بر روی عناصر حل معما بود. در سایه ی کلوسوس تمرکزمان سوار شدن بر غول ها برای شکست دادنشان بود. در آخرین نگهبان ما تمرکزمان بر روی تغییر روابط بین پسرک و تریکو خواهد بود و چالش هایی دیگر که نشان دهنده ی تلاشتان برای کشف رازهای بازی ست. اما به هنگام لحظات بدون تنش و آرام بازی نیز می توانیم چیزهای زیادی کشف کنیم و بدست آوریم. اگر این فراز و نشیب ها نبود، احتمالا نمیتوانستیم قیاس و سنجشی در رابطه ی آن ها انجام دهیم، همچنین این موضوع لازمه ی ایجاد “نتیجه ی اخلاقی” در داستان می باشد. در تریلر منتشر شده جزئیات و نکاتی که گفتیم دیده می شود، اگر دقت کنید به آن ها پی خواهید برد”

بازی The Last Guardian در تاریخ 4 آبان ماه برای پلتفرم PS4 منتشر خواهد شد.

The Last Guardian : اسرار داستان سرایی