The Climb منتشر شد: تصاویری از گرافیک خیره کننده و مسحور کننده بازی

شرکت آلمانی کرایتک (Crytek) به طور رسمی اعلام کرد که امروز عنوان واقعیت مجازی The Climb در دسترس است. به گزارش و به نقل از ، به مناسبت عرضه بازی، کرایتک چند اسکرین شات و تصویر بسیار زیبا و خیره کننده را از محیط های مختلف بازی منتشر کرده است.

شما می توانید در ادامه این تصاویر را مشاهده کنید:

The Climb را می توان یک شبیه ساز صخره نوردی و تا حدی کوه نوردی دانست. در این بازی شما می توانید ماجراجویی فوق العاده ای را در مناطق مختلف جهان داشته باشید و بر مبنای توانایی های CryEngine و پتانسیل های هدست واقعیت مجازی Oculus Rift، خود را در نقش یک صخره نورد بیابید.

تهیه کننده بازی آقای “دورمن فریمن” (Elijah Dorman Freeman) در رابطه با عرضه بازی گفت:

“از همان لحظه ای که ایده اولیه The Climb مطرح شد به خوبی می دانستیم که ترکیب صخره نوردی و واقعیت مجازی یک ترکیب رویایی است. شبیه سازی درست و دقیق احساس بسیار پرخطر و هیجان انگیز صخره نوردی در خطرناک ترین مناطق جهان تنها با واقعیت مجازی ممکن است. با CryEngine و هدست Oculus Rift، ما قادر به ارائه یک تجربه و چالش بسیار بزرگ هستیم که پیش از این در هیچ اثر دیگری ارائه نشده بود.”

در نهایت لازم بذکر است شما برای تجربه بازی بر روی PC، حتما باید هدست واقعیت مجازی Oculus Rift را داشته باشید.

The Climb منتشر شد: تصاویری از گرافیک خیره کننده و مسحور کننده بازی

(image)

شرکت آلمانی کرایتک (Crytek) به طور رسمی اعلام کرد که امروز عنوان واقعیت مجازی The Climb در دسترس است. به گزارش و به نقل از ، به مناسبت عرضه بازی، کرایتک چند اسکرین شات و تصویر بسیار زیبا و خیره کننده را از محیط های مختلف بازی منتشر کرده است.

شما می توانید در ادامه این تصاویر را مشاهده کنید:

The Climb را می توان یک شبیه ساز صخره نوردی و تا حدی کوه نوردی دانست. در این بازی شما می توانید ماجراجویی فوق العاده ای را در مناطق مختلف جهان داشته باشید و بر مبنای توانایی های CryEngine و پتانسیل های هدست واقعیت مجازی Oculus Rift، خود را در نقش یک صخره نورد بیابید.

تهیه کننده بازی آقای “دورمن فریمن” (Elijah Dorman Freeman) در رابطه با عرضه بازی گفت:

“از همان لحظه ای که ایده اولیه The Climb مطرح شد به خوبی می دانستیم که ترکیب صخره نوردی و واقعیت مجازی یک ترکیب رویایی است. شبیه سازی درست و دقیق احساس بسیار پرخطر و هیجان انگیز صخره نوردی در خطرناک ترین مناطق جهان تنها با واقعیت مجازی ممکن است. با CryEngine و هدست Oculus Rift، ما قادر به ارائه یک تجربه و چالش بسیار بزرگ هستیم که پیش از این در هیچ اثر دیگری ارائه نشده بود.”

در نهایت لازم بذکر است شما برای تجربه بازی بر روی PC، حتما باید هدست واقعیت مجازی Oculus Rift را داشته باشید.

The Climb منتشر شد: تصاویری از گرافیک خیره کننده و مسحور کننده بازی