عرضه نسخه جدید بازی مفرح و جذاب Goat Simulator

Coffee Stain نام یک کمپانی توسعه دهنده نرم افزاری است که با عرضه یک بازی، به شهرت و ثروت دست یافته است.

عرضه نسخه جدید بازی مفرح و جذاب Goat Simulator

(image)
Coffee Stain نام یک کمپانی توسعه دهنده نرم افزاری است که با عرضه یک بازی، به شهرت و ثروت دست یافته است.
عرضه نسخه جدید بازی مفرح و جذاب Goat Simulator