Spider Man PS4 از دنیای سینمایی مارول مستقل است

http://8pic.ir/images/kl2jmxp9xc49al3b31ci.jpg

به گزارش و به نقل از، با توجه به تبلیغات مارول برای عنوان انحصاری Spider Man PS4 و همچنین قضیه ی “It’s all cannected” در دنیای مارول، ممکن است عده ای فکر کنند که بازی SM PS4 مرتبط با عناوین سینمایی مارول باشد.

تا آنجا که معلوم است، این طور نخواهد بود. اخیرا استودیو Insomniac Games این موضوع را در توییترش تایید کرده است که عنوان SM PS4 کاملا بر مبنای جهان مستقل خود ساخته شده و ربطی به دنیای سینمایی مارول ندارد و در این بازی بیشتر به شخصیت “پیتر پارکر” پرداخته خواهد شد. البته این به آن معنا نیست که هیچوقت بازی دیگری بر مبنای دنیای سینمایی مارول ساخته نشود، ولی فعلا در مورد SM اینگونه است.

آن ها همچنین تایید کردند که دمویی برای بازی منتشر نخواهند کرد. استودیو به مدت یکسال است که در حال توسعه ی این عنوان می باشد ولی هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار بازی اعلام نکرده است.

Spider Man PS4 از دنیای سینمایی مارول مستقل است

(image)

به گزارش و به نقل از، با توجه به تبلیغات مارول برای عنوان انحصاری Spider Man PS4 و همچنین قضیه ی “It’s all cannected” در دنیای مارول، ممکن است عده ای فکر کنند که بازی SM PS4 مرتبط با عناوین سینمایی مارول باشد.

تا آنجا که معلوم است، این طور نخواهد بود. اخیرا استودیو Insomniac Games این موضوع را در توییترش تایید کرده است که عنوان SM PS4 کاملا بر مبنای جهان مستقل خود ساخته شده و ربطی به دنیای سینمایی مارول ندارد و در این بازی بیشتر به شخصیت “پیتر پارکر” پرداخته خواهد شد. البته این به آن معنا نیست که هیچوقت بازی دیگری بر مبنای دنیای سینمایی مارول ساخته نشود، ولی فعلا در مورد SM اینگونه است.

آن ها همچنین تایید کردند که دمویی برای بازی منتشر نخواهند کرد. استودیو به مدت یکسال است که در حال توسعه ی این عنوان می باشد ولی هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار بازی اعلام نکرده است.

Spider Man PS4 از دنیای سینمایی مارول مستقل است