Rez Infinite روز 13 اکتبر عرضه می شود

Rez

به گزارش و به نقل از  بازی Rez Infinite به صورت دیجیتالی برای PlayStation VR در تاریخ 13 اکتبر(پنج شنبه 22 مهر) توسط استدیو Enhance Games عرضه می شود.

بازی ریمستر شده ی Rez با کیفیت 1080p اجرا می شود و دارای یک ویژگی جدید به نام “Area X” می باشد. با وجود اینکه این بازی دقیق با PlayStation VR هماهنگ شده است( حتی در روز و زمان عرضه ی PlayStation VR) ولی از تکنولوژی هدست VR بهره نمی برد.

Rez Infinite روز 13 اکتبر عرضه می شود

(image)

به گزارش و به نقل از  بازی Rez Infinite به صورت دیجیتالی برای PlayStation VR در تاریخ 13 اکتبر(پنج شنبه 22 مهر) توسط استدیو Enhance Games عرضه می شود.

بازی ریمستر شده ی Rez با کیفیت 1080p اجرا می شود و دارای یک ویژگی جدید به نام “Area X” می باشد. با وجود اینکه این بازی دقیق با PlayStation VR هماهنگ شده است( حتی در روز و زمان عرضه ی PlayStation VR) ولی از تکنولوژی هدست VR بهره نمی برد.

Rez Infinite روز 13 اکتبر عرضه می شود