طرفداران Christian Grimmie به دنبال نگه داشتن نام او در نسخه جدید Zelda هستند

کریستینا گریمی، خواننده جوان (و یکی از شرکت کنندگان در برنامه The Voice) که حدود یک هفته پیش در اورلاندو به ضرب گلوله کشته شده است، یکی از طرفداران بزرگ سری Legend of Zelda بود. حال بعد از درگذشت او، طرفداران این سری بازی در حال جمع آوری امضا هستند تا نینتندو را راضی کنند که نام یکی از کاراکترهای درون بازی را به Christian Grimmie تغییر دهد. طبق گزارش روزنامه Time، تا بحال حداقل 2 پتیشن توسط کاربران و طرفداران این بازی درست شده اند که در یکی از آنها و در یکی دیگر امضا جمع آوری شده است.

این حرکت مناسب توسط نینتندو نیز مورد تحسین قرار گرفت ولی از طرفی آنها اعلام کرده اند که فعلا قرار نیست تصمیمی در مورد این مسئله بگیرند و بصورت غیرمستقیم به این حرکت “نه” گفته اند.

طرفداران Christian Grimmie به دنبال نگه داشتن نام او در نسخه جدید Zelda هستند

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

طرفداران Christian Grimmie به دنبال نگه داشتن نام او در نسخه جدید Zelda هستند

کریستینا گریمی، خواننده جوان (و یکی از شرکت کنندگان در برنامه The Voice) که حدود یک هفته پیش در اورلاندو به ضرب گلوله کشته شده است، یکی از طرفداران بزرگ سری Legend of Zelda بود. حال بعد از درگذشت او، طرفداران این سری بازی در حال جمع آوری امضا هستند تا نینتندو را راضی کنند که نام یکی از کاراکترهای درون بازی را به Christian Grimmie تغییر دهد. طبق گزارش روزنامه Time، تا بحال حداقل 2 پتیشن توسط کاربران و طرفداران این بازی درست شده اند که در یکی از آنها و در یکی دیگر امضا جمع آوری شده است.

این حرکت مناسب توسط نینتندو نیز مورد تحسین قرار گرفت ولی از طرفی آنها اعلام کرده اند که فعلا قرار نیست تصمیمی در مورد این مسئله بگیرند و بصورت غیرمستقیم به این حرکت “نه” گفته اند.

طرفداران Christian Grimmie به دنبال نگه داشتن نام او در نسخه جدید Zelda هستند

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

طرفداران Christian Grimmie به دنبال نگه داشتن نام او در نسخه جدید Zelda هستند