Toy Blast 2400 بازی پازل همرنگ اسباب بازی ها برای اندروید

Toy Blast

Toy Blast از دسته بازی های پرطرفدار سبک پازلی و چینش مکعب های همرنگ است که در این بازی شما باید با انفجار این بلوک های رنگی اسباب بازی هایی را که در بین این پازل ها به دام افتاده اند را نجات داده و آزاد کنید . البته شاید این کنار هم قرار دادن بلوک […]

******************

Toy Blast 2400 بازی پازل همرنگ اسباب بازی ها برای اندروید

(image)

Toy Blast از دسته بازی های پرطرفدار سبک پازلی و چینش مکعب های همرنگ است که در این بازی شما باید با انفجار این بلوک های رنگی اسباب بازی هایی را که در بین این پازل ها به دام افتاده اند را نجات داده و آزاد کنید . البته شاید این کنار هم قرار دادن بلوک […]

******************

(image)
Toy Blast 2400 بازی پازل همرنگ اسباب بازی ها برای اندروید