روزیاتو: ۷ مهارت تقویت حافظه برای اینکه به انسانی باهوش تر بدل شویم

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به ۷ مهارت تقویت حافظه پرداخته است که با فراگیری و اجرایی کردن آنها رفته رفته می توانید توانایی های ذهنی بیشتری را به دست آورید. اگر تمایل دارید با این مهارت ها آشنا شوید توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۷ مهارت تقویت حافظه برای اینکه به انسانی باهوش تر بدل شویم

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به ۷ مهارت تقویت حافظه پرداخته است که با فراگیری و اجرایی کردن آنها رفته رفته می توانید توانایی های ذهنی بیشتری را به دست آورید. اگر تمایل دارید با این مهارت ها آشنا شوید توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۷ مهارت تقویت حافظه برای اینکه به انسانی باهوش تر بدل شویم