شکست کامل اولین عمل پیوند هر دو دست در آمریکا

جف کپنر، اولین امریکایی که هفت سال پیش اولین پیوند هر دو دست را دریافت کرد، اکنون می گوید دست های جدیدش به هیچ وجه برایش کارایی نداشته اند. او اخیراً طی مصاحبه ای با تایم گفته است: «من از همان روز اول قادر نبودم از دست هایم استفاده کنم».

کپنر اولین امریکایی بود که تحت این عمل جراحی آزمایشی قرار گرفت. عمل مذکور با وجود خطراتی که داشت، ممکن بود بتواند کیفیت زندگی او را به شدت بهبود ببخشد. کپنر، در سال ۱۹۹۹ هر دو دست خود را بر اثر عفونت از دست داد. او تا زمان انجام عمل جراحی مذکور، از دو دست مصنوعی استفاده می کرد که به او اجازه می دادند رانندگی و کار کند. وی در حال حاضر قادر به انجام هیچ یک از این دو نیست.

شکست کامل عمل پیوند هر دو دست کپنر با اینکه اتفاق ناراحت کننده ای به شمار می رود، حداقل به گفته ی پزشکانش، یک استثناست. دکتر W. P. Andrew Lee، رهبر تیم جراحی کپنر به تایم گفته است: «هر ۳ مریض دیگری که این عمل رویشان صورت گرفته تا حد قابل توجهی از پیوند خود نتیجه گرفته اند و موفق شده اند زندگی شخصی خود را به صورت کاملاً مستقل در پیش بگیرند و به رانندگی، کار و تحصیل بپردازند».

گزینه های کپنر برای جدا کردن مجدد دست های پیوندی اش محدود است. پزشکان اگر بخواهند دست های پیوندی را به طور کامل جدا کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که وی دوباره بتواند از دست مصنوعی استفاده کند. جدا کردن بخشی از آنها نیز ممکن است باعث شود بدن کپنر پیوند را پس بزند. در حال حاضر به نظر می رسد کپنر به هیچ یک از این دو گزینه علاقه ای نداشته باشد. او به تایم گفته است: «دوباره زیر تیغ چنین جراحی هایی نمی روم».

این خبر در حالی منتشر شده است که حدود یک هفته پیش، پزشکان بریتانیایی اولین عمل پیوند هر دو دست خود را روی مردی انجام دادند که هنگام کار با ماشین آلات دستهایش را طی حادثه ای از دست داد. پزشکان او گفته اند او از همین حالا توانسته دست های خود را تا حدی تکان دهد.

The post appeared first on .

شکست کامل اولین عمل پیوند هر دو دست در آمریکا

جف کپنر، اولین امریکایی که هفت سال پیش اولین پیوند هر دو دست را دریافت کرد، اکنون می گوید دست های جدیدش به هیچ وجه برایش کارایی نداشته اند. او اخیراً طی مصاحبه ای با تایم گفته است: «من از همان روز اول قادر نبودم از دست هایم استفاده کنم».

کپنر اولین امریکایی بود که تحت این عمل جراحی آزمایشی قرار گرفت. عمل مذکور با وجود خطراتی که داشت، ممکن بود بتواند کیفیت زندگی او را به شدت بهبود ببخشد. کپنر، در سال ۱۹۹۹ هر دو دست خود را بر اثر عفونت از دست داد. او تا زمان انجام عمل جراحی مذکور، از دو دست مصنوعی استفاده می کرد که به او اجازه می دادند رانندگی و کار کند. وی در حال حاضر قادر به انجام هیچ یک از این دو نیست.

شکست کامل عمل پیوند هر دو دست کپنر با اینکه اتفاق ناراحت کننده ای به شمار می رود، حداقل به گفته ی پزشکانش، یک استثناست. دکتر W. P. Andrew Lee، رهبر تیم جراحی کپنر به تایم گفته است: «هر ۳ مریض دیگری که این عمل رویشان صورت گرفته تا حد قابل توجهی از پیوند خود نتیجه گرفته اند و موفق شده اند زندگی شخصی خود را به صورت کاملاً مستقل در پیش بگیرند و به رانندگی، کار و تحصیل بپردازند».

گزینه های کپنر برای جدا کردن مجدد دست های پیوندی اش محدود است. پزشکان اگر بخواهند دست های پیوندی را به طور کامل جدا کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که وی دوباره بتواند از دست مصنوعی استفاده کند. جدا کردن بخشی از آنها نیز ممکن است باعث شود بدن کپنر پیوند را پس بزند. در حال حاضر به نظر می رسد کپنر به هیچ یک از این دو گزینه علاقه ای نداشته باشد. او به تایم گفته است: «دوباره زیر تیغ چنین جراحی هایی نمی روم».

این خبر در حالی منتشر شده است که حدود یک هفته پیش، پزشکان بریتانیایی اولین عمل پیوند هر دو دست خود را روی مردی انجام دادند که هنگام کار با ماشین آلات دستهایش را طی حادثه ای از دست داد. پزشکان او گفته اند او از همین حالا توانسته دست های خود را تا حدی تکان دهد.

The post appeared first on .

شکست کامل اولین عمل پیوند هر دو دست در آمریکا