تماشا کنید: 9 بازی مشهور و پرسروصدا که در نهایت ناامیدکننده ظاهر شدند + دوبله فارسی

نااُمید شدن واژه ای است که به وفور در دنیای بازی به آن برخورده ایم. بسیار پیش آمده است که برای عرضه یک بازی ماه ها و چه بسا سال ها صبر کرده ایم اما در نهایت محصولی که از طرف سازنده به ما ارائه شد، در بهترین حالت با آنچه به ما نشان داده شده بود و انتظارش داشتیم فاصله فراوانی داشت!

در این ویدئو که به شکل اختصاصی توسط سایت پردیس گیم دوبله شده است، ما به مرور 9  عنوانی می پردازیم که با توجه هایپ فراوان و انتظارات بالا، عملکرد ضعیفی را از خود بر جای گذاشتند. امیدوار هستیم از مشاهده این ویدئو لذت ببرید:

مترجم و مدیر پروژه: علی غروبی

گوینده: مصطفی طالبیان

در پایان شما نیز لطفا دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید. آیا با بازی های انتخاب شده در این لیست موافق هستید؟ از نظر شما چه عناوینی در ادامه سال جاری می توانند در این لیست قرار بگیرند؟

تماشا کنید: 9 بازی مشهور و پرسروصدا که در نهایت ناامیدکننده ظاهر شدند + دوبله فارسی

(image)

نااُمید شدن واژه ای است که به وفور در دنیای بازی به آن برخورده ایم. بسیار پیش آمده است که برای عرضه یک بازی ماه ها و چه بسا سال ها صبر کرده ایم اما در نهایت محصولی که از طرف سازنده به ما ارائه شد، در بهترین حالت با آنچه به ما نشان داده شده بود و انتظارش داشتیم فاصله فراوانی داشت!

در این ویدئو که به شکل اختصاصی توسط سایت پردیس گیم دوبله شده است، ما به مرور 9  عنوانی می پردازیم که با توجه هایپ فراوان و انتظارات بالا، عملکرد ضعیفی را از خود بر جای گذاشتند. امیدوار هستیم از مشاهده این ویدئو لذت ببرید:

مترجم و مدیر پروژه: علی غروبی

گوینده: مصطفی طالبیان

در پایان شما نیز لطفا دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید. آیا با بازی های انتخاب شده در این لیست موافق هستید؟ از نظر شما چه عناوینی در ادامه سال جاری می توانند در این لیست قرار بگیرند؟

تماشا کنید: 9 بازی مشهور و پرسروصدا که در نهایت ناامیدکننده ظاهر شدند + دوبله فارسی