بررسی ویدیویی دیجیاتو: Pro Evolution Soccer 2017

وقتی صحبت از بررسی یک بازی فوتبالی به میان می آید، بدون شک رقابت بی رحمانه PES و FIFA به ذهنمان خطور می کند؛ مسئله ای که در سال های گذشته بیش از پیش مورد توجه بازیکنان جهان و به خصوص ایرانیان قرار گرفته.

در سال های اخیر Pro Evolution Soccer حال و روز چندان خوشی نداشته و همواره زیر سایه فیفا قرار گرفته، اما مدیران کونامی بر این باور هستند به زودی به سلطنت بی چون و چرای فیفا پایان خواهند داد. اگر چه کوشش این شرکت ژاپنی در بهینه سازی کیفیت کلی محبوب ترین عنوان ورزشی سال های دور قابل تحسین است، ولی تجربه PES 2017 نشان داد با وجود تحولات مناسب و واقع گرایانه، این تلاش هنوز کافی نیست.

جدیدترین نسخه عنوان 21 ساله ی کونامی در مجموع بازی خوبی است، اما همچنان باید به آن لقب فوتبال آرکید را داد. اگر از طرفداران PES هستید بررسی ویدیویی دیجیاتو را از دست ندهید:

The post appeared first on .

بررسی ویدیویی دیجیاتو: Pro Evolution Soccer 2017

وقتی صحبت از بررسی یک بازی فوتبالی به میان می آید، بدون شک رقابت بی رحمانه PES و FIFA به ذهنمان خطور می کند؛ مسئله ای که در سال های گذشته بیش از پیش مورد توجه بازیکنان جهان و به خصوص ایرانیان قرار گرفته.

در سال های اخیر Pro Evolution Soccer حال و روز چندان خوشی نداشته و همواره زیر سایه فیفا قرار گرفته، اما مدیران کونامی بر این باور هستند به زودی به سلطنت بی چون و چرای فیفا پایان خواهند داد. اگر چه کوشش این شرکت ژاپنی در بهینه سازی کیفیت کلی محبوب ترین عنوان ورزشی سال های دور قابل تحسین است، ولی تجربه PES 2017 نشان داد با وجود تحولات مناسب و واقع گرایانه، این تلاش هنوز کافی نیست.

جدیدترین نسخه عنوان 21 ساله ی کونامی در مجموع بازی خوبی است، اما همچنان باید به آن لقب فوتبال آرکید را داد. اگر از طرفداران PES هستید بررسی ویدیویی دیجیاتو را از دست ندهید:

The post appeared first on .

بررسی ویدیویی دیجیاتو: Pro Evolution Soccer 2017