سوخت هواپیمای جدید LanzaTech آلایندگی خطوط هوایی را تا 65 درصد کاهش می دهد

کمپانی LanzaTech مستقر در ایالت ایلینوی از سال 2011 با همکاری خطوط هوایی Virgin Atlantic مشغول طراحی سوخت جایگزین برای هواپیماهای غول پیکر «سِر ریچارد برانسون» بوده است. این هفته، دو شرکت فوق اعلام کردند به پیشرفت عظیمی در این پروژه دست یافته اند که می تواند انتشار گازهای آلاینده صنعت حمل و نقل هوایی را تا حد زیادی کاهش دهد.

در این خبر خوشحال کننده آمده است که کمپانی LanzaTech توانسته 1500 گالن سوخت جت را با استفاده از گازهای آلاینده صنعتی کارخانه های ذوب آهن تولید کند.

در این فرایند، ابتدا گازهای خروجی کارخانه که معمولاً به اتمسفر زمین تحویل داده می شوند، جمع آوری شده و سپس با استفاده از فرایند تخمیر، به نوعی اتانول کم-کربن با نام تجاری «لانزانول» تبدیل می گردند. گفتنی است این ترکیب در چین و در مرکز تخصصی شوگانگ ساخته شده، و سپس به کمک فرایند ابداعی آزمایشگاه ملی Pacific Northwest و وزارت انرژی ایالات متحده، به سوخت جت تبدیل می شود.

آزمایش های اولیه نشان می دهند که سوخت لانزانول می تواند 65 درصد کربن کمتری در مقایسه با سوخت های جت مرسوم تولید کند، اما هنوز برای استفاده از آن در کاربردهای تجاری به آزمایش های بیشتری نیاز است. با این حال «برانسون» می گوید خطوط هوایی «ویرجین آتلانتیک» از سال 2017 میلادی قادر به بهره گیری از این سوخت خواهد بود.

در همین رابطه کمپانی LanzaTech می گوید فناوری به کار رفته در این پروژه روی 65 درصد کارخانه های ذوب آهن قابل نصب است، و در نتیجه آنها می توانند سالیانه تا 30 میلیارد گالن لانزانول تولید کنند. این حجم لانزانول برای تولید 15 میلیارد بشکه سوخت جت پاک کافی خواهد بود، که بیش از یک پنجم سوخت مصرفی سالانه در سرتاسر جهان را تشکیل می دهد.

The post appeared first on .

سوخت هواپیمای جدید LanzaTech آلایندگی خطوط هوایی را تا 65 درصد کاهش می دهد

کمپانی LanzaTech مستقر در ایالت ایلینوی از سال 2011 با همکاری خطوط هوایی Virgin Atlantic مشغول طراحی سوخت جایگزین برای هواپیماهای غول پیکر «سِر ریچارد برانسون» بوده است. این هفته، دو شرکت فوق اعلام کردند به پیشرفت عظیمی در این پروژه دست یافته اند که می تواند انتشار گازهای آلاینده صنعت حمل و نقل هوایی را تا حد زیادی کاهش دهد.

در این خبر خوشحال کننده آمده است که کمپانی LanzaTech توانسته 1500 گالن سوخت جت را با استفاده از گازهای آلاینده صنعتی کارخانه های ذوب آهن تولید کند.

در این فرایند، ابتدا گازهای خروجی کارخانه که معمولاً به اتمسفر زمین تحویل داده می شوند، جمع آوری شده و سپس با استفاده از فرایند تخمیر، به نوعی اتانول کم-کربن با نام تجاری «لانزانول» تبدیل می گردند. گفتنی است این ترکیب در چین و در مرکز تخصصی شوگانگ ساخته شده، و سپس به کمک فرایند ابداعی آزمایشگاه ملی Pacific Northwest و وزارت انرژی ایالات متحده، به سوخت جت تبدیل می شود.

آزمایش های اولیه نشان می دهند که سوخت لانزانول می تواند 65 درصد کربن کمتری در مقایسه با سوخت های جت مرسوم تولید کند، اما هنوز برای استفاده از آن در کاربردهای تجاری به آزمایش های بیشتری نیاز است. با این حال «برانسون» می گوید خطوط هوایی «ویرجین آتلانتیک» از سال 2017 میلادی قادر به بهره گیری از این سوخت خواهد بود.

در همین رابطه کمپانی LanzaTech می گوید فناوری به کار رفته در این پروژه روی 65 درصد کارخانه های ذوب آهن قابل نصب است، و در نتیجه آنها می توانند سالیانه تا 30 میلیارد گالن لانزانول تولید کنند. این حجم لانزانول برای تولید 15 میلیارد بشکه سوخت جت پاک کافی خواهد بود، که بیش از یک پنجم سوخت مصرفی سالانه در سرتاسر جهان را تشکیل می دهد.

The post appeared first on .

سوخت هواپیمای جدید LanzaTech آلایندگی خطوط هوایی را تا 65 درصد کاهش می دهد