ناکامی ها همچنان ادامه دارد؛ باتری آیفون 7 پلاس متورم شد، اما آتش نگرفت

روز گذشته خواندید که یک واحد آیفون 7 نیز به سرنوشت گلکسی نوت 7 دچار شده و خریدار دستگاه، زمانی که موبایل خود را تحویل گرفته، آن را منفجر شده یافته است. در واقع او نه تلفن را در دست گرفته و نه آن را روشن کرده، بلکه آیفون 7 در جعبه اش منفجر شده.

حالا اما از گوشه ای دیگر خبر می رسد که حادثه تکرار شده است، البته این بار بسیار خفیف تر.  تصویر فوق، یک آیفون 7 پلاس است که خریدار پس از باز کردن جعبه دستگاه متوجه شده باتری آن دچار مشکل شده. خوشبختانه باتری به مرز انفجار نرسیده و صرفا متورم شده، به طوری که نمایشگر را از جای خود خارج کرده و بدنه پشتی را به عقب رانده است.

آیفون قبلی اما به وضوح منفجر شده و بخشی از جعبه دستگاه را سوزانده بود که همین مسئله سبب شد اپل هم در کنار سامسونگ قرار بگیرد. اما این دومین گزارش از آیفون های معیوب اپل است و طبیعتا می توان گفت که ابعاد این اتفاق قابل قیاس با مشکل باتری های مشکل ساز سامسونگ نیست.

همانطور که کالبدشکافی ها نشان داده است، جدا کردن نمایشگر آیفون های جدید کار چندان ساده ای نیست و حتی در برخی تست های سقوط، نمایشگر مقاومت بالایی از خود نشان داده است ولی اگر یک نیروی داخلی، فشاری به بیرون وارد کند، نمایشگر شانسی برای مقاومت ندارد.

بنابراین در این مورد چه اتفاقی افتاده؟ کسی چیزی نمی داند ولی این احتمال می رود که در مسیر میان تولید تا ارسال، ضربه ای به دستگاه وارد شده و باتری معیوب را برانگیخته کرده است. با توجه به اتفاقات یک ماه اخیر، اپل قطعا این مسئله را سریعا مورد بررسی قرار خواهد داد و جزئیات بیشتری از آن خواهیم شنید. ناکامی گلکسی نوت 7 و شکست سامسونگ هنوز هم پس از یک ماه سرتیتر خبرها است و اضافه شدن اپل به این روند، قطعا باب میل مدیران کوپرتینویی نیست.

The post appeared first on .

ناکامی ها همچنان ادامه دارد؛ باتری آیفون 7 پلاس متورم شد، اما آتش نگرفت

روز گذشته خواندید که یک واحد آیفون 7 نیز به سرنوشت گلکسی نوت 7 دچار شده و خریدار دستگاه، زمانی که موبایل خود را تحویل گرفته، آن را منفجر شده یافته است. در واقع او نه تلفن را در دست گرفته و نه آن را روشن کرده، بلکه آیفون 7 در جعبه اش منفجر شده.

حالا اما از گوشه ای دیگر خبر می رسد که حادثه تکرار شده است، البته این بار بسیار خفیف تر.  تصویر فوق، یک آیفون 7 پلاس است که خریدار پس از باز کردن جعبه دستگاه متوجه شده باتری آن دچار مشکل شده. خوشبختانه باتری به مرز انفجار نرسیده و صرفا متورم شده، به طوری که نمایشگر را از جای خود خارج کرده و بدنه پشتی را به عقب رانده است.

آیفون قبلی اما به وضوح منفجر شده و بخشی از جعبه دستگاه را سوزانده بود که همین مسئله سبب شد اپل هم در کنار سامسونگ قرار بگیرد. اما این دومین گزارش از آیفون های معیوب اپل است و طبیعتا می توان گفت که ابعاد این اتفاق قابل قیاس با مشکل باتری های مشکل ساز سامسونگ نیست.

همانطور که کالبدشکافی ها نشان داده است، جدا کردن نمایشگر آیفون های جدید کار چندان ساده ای نیست و حتی در برخی تست های سقوط، نمایشگر مقاومت بالایی از خود نشان داده است ولی اگر یک نیروی داخلی، فشاری به بیرون وارد کند، نمایشگر شانسی برای مقاومت ندارد.

بنابراین در این مورد چه اتفاقی افتاده؟ کسی چیزی نمی داند ولی این احتمال می رود که در مسیر میان تولید تا ارسال، ضربه ای به دستگاه وارد شده و باتری معیوب را برانگیخته کرده است. با توجه به اتفاقات یک ماه اخیر، اپل قطعا این مسئله را سریعا مورد بررسی قرار خواهد داد و جزئیات بیشتری از آن خواهیم شنید. ناکامی گلکسی نوت 7 و شکست سامسونگ هنوز هم پس از یک ماه سرتیتر خبرها است و اضافه شدن اپل به این روند، قطعا باب میل مدیران کوپرتینویی نیست.

The post appeared first on .

ناکامی ها همچنان ادامه دارد؛ باتری آیفون 7 پلاس متورم شد، اما آتش نگرفت