جلسه مشترک همراه اول و متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری مجازی تلفن همراه

همان گونه که پیش تر به اطلاعتان رساندیم، ۲۴ شرکت موفق به از رگولاتوری شده اند و نیز صادر شده است. اپراتور های مجازی تلفن همراه به بیان ساده قادر خواهند بود با اجاره ی زیرساخت های لازم از اپراتور های سه گانه، با برند و نشان تجاری خودشان نسبت به ارائه ی سرویس های اپراتوری تلفن همراه در بازار خرده فروشی اقدام کنند.

حال، ظاهراً شرکت های دریافت کننده ی موافقت اصولی، روز گذشته با حضور قائم مقام مدیرعامل همراه اول، معاون بررسی ‌های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری، و مدیران شرکت های متقاضی اپراتوری مجازی، به میزبانی همراه اول جلسه ای برگزار کرده اند.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این جلسه با اشاره به چالش های فراوانی که هم اپراتور ها و هم اپراتور های مجازی در این زمینه با آنها مواجه اند، گفته است: «با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور ها و اپراتور های مجازی، شرایط به سمت توسعه ی بازار، ایجاد اشتغال و نشاط بازار صنعت مخابرات می رود».

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در ادامه با اشاره به ۳ بازیگر اصلی فرایند راه اندازی اپراتور های مجازی، اظهار کرده است: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف ایجاد رقابت سالم، اپراتور ها به عنوان توسعه دهندگان بازار و اپراتور های مجازی با هدف ورود به بازار و کسب درآمد، در این حوزه حضور فعال دارند که تنظیم روابط بین این گروه ها، بسیار مهم است».

وی با بیان اینکه اکثر شرکت های موفق دنیا در زمینه دیتا فعالیت می کنند، گفته است: «در بازار ایران صوت و پیامک در مرحله ی بلوغ است و فعالیت ها در حوزه ی دیتا هنوز در مرحله ی نوزادی است. موفقیت در صورتی محقق می شود که اپراتور های مجازی با ایجاد ارزش افزوده و سرویس های جدیدی که تاکنون وجود نداشته، در بازار تحول ایجاد کنند».

معاون بررسی ‌های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری نیز در جلسه ی مذکور اذعان داشته است هدف رگولاتوری ایجاد رقابت بیشتر است. وی افزوده: «در این زمینه اپراتور های مجازی باید بتوانند بازار های جدید خلق کنند».

The post appeared first on .

جلسه مشترک همراه اول و متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری مجازی تلفن همراه

همان گونه که پیش تر به اطلاعتان رساندیم، ۲۴ شرکت موفق به از رگولاتوری شده اند و نیز صادر شده است. اپراتور های مجازی تلفن همراه به بیان ساده قادر خواهند بود با اجاره ی زیرساخت های لازم از اپراتور های سه گانه، با برند و نشان تجاری خودشان نسبت به ارائه ی سرویس های اپراتوری تلفن همراه در بازار خرده فروشی اقدام کنند.

حال، ظاهراً شرکت های دریافت کننده ی موافقت اصولی، روز گذشته با حضور قائم مقام مدیرعامل همراه اول، معاون بررسی ‌های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری، و مدیران شرکت های متقاضی اپراتوری مجازی، به میزبانی همراه اول جلسه ای برگزار کرده اند.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این جلسه با اشاره به چالش های فراوانی که هم اپراتور ها و هم اپراتور های مجازی در این زمینه با آنها مواجه اند، گفته است: «با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور ها و اپراتور های مجازی، شرایط به سمت توسعه ی بازار، ایجاد اشتغال و نشاط بازار صنعت مخابرات می رود».

مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در ادامه با اشاره به ۳ بازیگر اصلی فرایند راه اندازی اپراتور های مجازی، اظهار کرده است: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف ایجاد رقابت سالم، اپراتور ها به عنوان توسعه دهندگان بازار و اپراتور های مجازی با هدف ورود به بازار و کسب درآمد، در این حوزه حضور فعال دارند که تنظیم روابط بین این گروه ها، بسیار مهم است».

وی با بیان اینکه اکثر شرکت های موفق دنیا در زمینه دیتا فعالیت می کنند، گفته است: «در بازار ایران صوت و پیامک در مرحله ی بلوغ است و فعالیت ها در حوزه ی دیتا هنوز در مرحله ی نوزادی است. موفقیت در صورتی محقق می شود که اپراتور های مجازی با ایجاد ارزش افزوده و سرویس های جدیدی که تاکنون وجود نداشته، در بازار تحول ایجاد کنند».

معاون بررسی ‌های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری نیز در جلسه ی مذکور اذعان داشته است هدف رگولاتوری ایجاد رقابت بیشتر است. وی افزوده: «در این زمینه اپراتور های مجازی باید بتوانند بازار های جدید خلق کنند».

The post appeared first on .

جلسه مشترک همراه اول و متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری مجازی تلفن همراه