نقد و بررسی ویدئویی Resident Evil Umbrella Corps

طی روزهای اخیر بازی شوتر چندنفره و سوم شخص Resident Evil Umbrella Corps توسط کپکام منتشر شد و 

به نظر می رسد این بازی می تواند در زمره ضعیفترین عناوین سال جاری قرار داشته باشد. اما شاید برای شما سوال باشد که دلیل این نمرات بسیار پایین و نقدهای ضعیف بازی چیست؟

برای این منظور ما نسخه زیرنویس شده نقد بازی در سایت IGN را برای شما تهیه کرده ایم که بخوبی می تواند شما را در جریان مشکلات بازی قرار دهد. این ویدئو به عنوان آغازگر همکاری دو سایت  و قلمداد می شود.

(برای نمایش زیرنویس نام فایل ویدئو و فایل زیر نویس را یکسان کنید)

Resident Evil Umbrella Corps هم اکنون بر روی دو پلتفرم PS4 و PC در دسترس می باشد.

نقد و بررسی ویدئویی Resident Evil Umbrella Corps

(image)

طی روزهای اخیر بازی شوتر چندنفره و سوم شخص Resident Evil Umbrella Corps توسط کپکام منتشر شد و 

به نظر می رسد این بازی می تواند در زمره ضعیفترین عناوین سال جاری قرار داشته باشد. اما شاید برای شما سوال باشد که دلیل این نمرات بسیار پایین و نقدهای ضعیف بازی چیست؟

برای این منظور ما نسخه زیرنویس شده نقد بازی در سایت IGN را برای شما تهیه کرده ایم که بخوبی می تواند شما را در جریان مشکلات بازی قرار دهد. این ویدئو به عنوان آغازگر همکاری دو سایت  و قلمداد می شود.

(برای نمایش زیرنویس نام فایل ویدئو و فایل زیر نویس را یکسان کنید)

Resident Evil Umbrella Corps هم اکنون بر روی دو پلتفرم PS4 و PC در دسترس می باشد.

نقد و بررسی ویدئویی Resident Evil Umbrella Corps