ناسا: خسارت های ناشی از تندباد «متیو» به مرکز فضایی کندی ناچیز بوده است

همانطور که احتمالا در خبرها خوانده اید، هفته گذشته  سهمگین و مهیبی به نام «متیو» که حدودا 28 سپتامبر در جزایر ویندوارد شکل گرفته بود از محدوده کارائیب تا نواحی جنوب شرقی آمریکا را در هم نوردید و سرانجام در تاریخ نهم اکتبر از خطوط ساحلی این کشور خارج شد.

فلوریدا نیز از جمله بخش هایی بود که در این مسیر میزبان متیو بود و یکی از بخش های مهمی که بیم آن می رفت در نتیجه ظوفان دستخوش خسارات جدی گردد مرکز فضایی کندی متعلق به ناسا بود.

حالا خوشبختانه سازمان ملی فضانوردی آمریکا اعلام نموده که خسارات وارد شده به این مرکز نسبتا ناچیز بوده اند و قرار شده امروز بررسی های بیشتری برای عیب یابی در این مرکز صورت بگیرد.

در مورد این توفان هم باید بگوییم که با گذر از نواحی غربی و شرقی آمریکا در روز جمعه مسیر خود را به سمت اطلس در پیش گرفت و در این حین یا آرام ترین بخش متیو تاسیسات ناسا را از فاصله حدودا 32 کیلومتری با سرعت 144 کیلومتر بر ساعت پشت سر گذاشت.

حالا ناسا در جریان بررسی های اولیه خود دریافته که ساختمان های مختلف و وسایل نقلیه گوناگون در این مرکز دچار آسیب های ناچیزی شده اند که در ادامه می توانید تصاویر برخی قسمت های این مرکز را مشاهده نمایید.

یکی از ساختمان های پشتیبانی که سقف آن دچار آسیب های جدی شده است

ساختمان ویژه مونتاژ فضاپیماها در جریان توفند تقریبا سالم مانده است

خانه ساحلی که فضانوردان قبل از پروازهای خود در آن اندکی استراحت می کنند

تریلری در مرکز خبری ناسا که واژگون شده است

یکی از ساختمان های پشتیبانی که گوشه ای از سقف آن دچار خسارت شده

The post appeared first on .

ناسا: خسارت های ناشی از تندباد «متیو» به مرکز فضایی کندی ناچیز بوده است

همانطور که احتمالا در خبرها خوانده اید، هفته گذشته  سهمگین و مهیبی به نام «متیو» که حدودا 28 سپتامبر در جزایر ویندوارد شکل گرفته بود از محدوده کارائیب تا نواحی جنوب شرقی آمریکا را در هم نوردید و سرانجام در تاریخ نهم اکتبر از خطوط ساحلی این کشور خارج شد.

فلوریدا نیز از جمله بخش هایی بود که در این مسیر میزبان متیو بود و یکی از بخش های مهمی که بیم آن می رفت در نتیجه ظوفان دستخوش خسارات جدی گردد مرکز فضایی کندی متعلق به ناسا بود.

حالا خوشبختانه سازمان ملی فضانوردی آمریکا اعلام نموده که خسارات وارد شده به این مرکز نسبتا ناچیز بوده اند و قرار شده امروز بررسی های بیشتری برای عیب یابی در این مرکز صورت بگیرد.

در مورد این توفان هم باید بگوییم که با گذر از نواحی غربی و شرقی آمریکا در روز جمعه مسیر خود را به سمت اطلس در پیش گرفت و در این حین یا آرام ترین بخش متیو تاسیسات ناسا را از فاصله حدودا 32 کیلومتری با سرعت 144 کیلومتر بر ساعت پشت سر گذاشت.

حالا ناسا در جریان بررسی های اولیه خود دریافته که ساختمان های مختلف و وسایل نقلیه گوناگون در این مرکز دچار آسیب های ناچیزی شده اند که در ادامه می توانید تصاویر برخی قسمت های این مرکز را مشاهده نمایید.

یکی از ساختمان های پشتیبانی که سقف آن دچار آسیب های جدی شده است

ساختمان ویژه مونتاژ فضاپیماها در جریان توفند تقریبا سالم مانده است

خانه ساحلی که فضانوردان قبل از پروازهای خود در آن اندکی استراحت می کنند

تریلری در مرکز خبری ناسا که واژگون شده است

یکی از ساختمان های پشتیبانی که گوشه ای از سقف آن دچار خسارت شده

The post appeared first on .

ناسا: خسارت های ناشی از تندباد «متیو» به مرکز فضایی کندی ناچیز بوده است