بازی‌های رایگان مشترکین گلد اکس‌باکس لایو برای ماه نوامبر اعلام شد

مایکروسافت به بازی‌های رایگانی که ماه بعد برای مشترکین گلد اکس‌باکس لایو در دسترس خواهند بود را اعلام کرد.

مانند قبل، برای ماده آینده میلادی نیز مشترکین گلد اکس‌باکس لایو خواهند توانست چهار بازی را رایگان دریافت کنند. دو بازی از آثار اکس‌باکس وان خواهد بود و دو عنوان نیز از عناوین اکس‌باکس 360 که البته از قابلیت بکوارد پشتیبانی خواهند کرد و روی اکس‌باکس وان قابل اجرا خواهند بود.

لیست عناوین رایگان ماه بعد به شرح زیر است:

  • Super Dungeon Bros
  • Murdered: Soul Suspect
  • Monkey Island: SE
  • Far Cry 3 Blood Dragon

photo_2016-10-24_21-54-47

Super Dungeon Bros از عناوین جدید برنامه‌ی ID@Xbox است. Far Cry 3 Blood Dragon هم که بسته‌ی گسترش دهنده‌ی مشهور Far Cry 3 و به تنهایی قابل بازیست. بازی با قابلیت بکوارد روی اکس‌باکس وان هم قابل اجرا خواهد بود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی‌های رایگان مشترکین گلد اکس‌باکس لایو برای ماه نوامبر اعلام شد

مایکروسافت به بازی‌های رایگانی که ماه بعد برای مشترکین گلد اکس‌باکس لایو در دسترس خواهند بود را اعلام کرد.

مانند قبل، برای ماده آینده میلادی نیز مشترکین گلد اکس‌باکس لایو خواهند توانست چهار بازی را رایگان دریافت کنند. دو بازی از آثار اکس‌باکس وان خواهد بود و دو عنوان نیز از عناوین اکس‌باکس 360 که البته از قابلیت بکوارد پشتیبانی خواهند کرد و روی اکس‌باکس وان قابل اجرا خواهند بود.

لیست عناوین رایگان ماه بعد به شرح زیر است:

  • Super Dungeon Bros
  • Murdered: Soul Suspect
  • Monkey Island: SE
  • Far Cry 3 Blood Dragon

(image)

Super Dungeon Bros از عناوین جدید برنامه‌ی ID@Xbox است. Far Cry 3 Blood Dragon هم که بسته‌ی گسترش دهنده‌ی مشهور Far Cry 3 و به تنهایی قابل بازیست. بازی با قابلیت بکوارد روی اکس‌باکس وان هم قابل اجرا خواهد بود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی‌های رایگان مشترکین گلد اکس‌باکس لایو برای ماه نوامبر اعلام شد