میزان محبوبیت نادلا نزد کارکنان مایکروسافت به مراتب بیشتر از بالمر است

شرکت هایی که بهره وری بالایی دارند معمولا جو شادتری دارند و آنطور که گزارش اخیر یک شرکت تحقیقاتی به نام UBS نشان می دهد مایکروسافت و به طور مشخص کارکنان آن بسیار شاد و خرسند هستند.

طبق این گزارش از سال 2012 که شرکت مذکور کار تحقیق روی میزان رضایتمندی و خرسندی کارکنان شرکت های آمریکایی را آغاز کرد، برای نخستین بار مایکروسافت اپل را پشت سر گذاشته و مشخص گردیده که کارکنان شادتری نسبت به کمپانی مستقر در کوپرتینو دارد.

گفتنی است در این گزارش از داده های مختلف نظیر میزان محبوبیت مدیرعامل گرفته تا فرصت ها برای پیشرفت های کاری و چشم انداز کلی کسب و کار این دو شرکت استفاده شده که همگی شان را نیز موسسه تحقیقاتی دیگری به نام Glassdoor ارائه نموده است.

در هر حال نتایج کلی این تحقیق حکایت از آن دارد که مایکروسافت بار دیگر به قطب اصلی جذب استعدادهای حوزه فناوری بدل شده و رشد مستمر و منظم درآمدهای سالیانه کمپانی مذکور نیز خود موید این مساله است.

طبق گزارش شرکت UBS، ساتیا نادلا وجهه خیلی خوبی در شرکت تحت سرپرستی اش دارد و جالب است بدانید که در روزهای پایانی سال 2013 امتیاز بالمر از نظر میزان محبوبیت و سطح پذیرش کارکنان همزمان با اتمام دوران مدیریتش از 51 درصد فراتر نمی رفت.

در مقابل نادلا که سکان هدایت این شرکت را در فوریه سال 2014 در اختیار گرفت تا پایان سال 2015 موفق شد میزان محبوبیت خود را به 88 درصد برساند.

جالب است بدانید لینکدین که چندی پیش با دریافت 26.2 میلیارد دلار به مجموعه دارایی های مایکروسافت پیوست مانند سابق شاد به نظر نمی رسد. این شرکت در گزارش های UBS معمولا بالاترین جایگاه ها را به خود اختصاص می داد و سطح رضایت کارکنانش 17 درصد بالاتر از میانگین و میزان محبوبیت جف وینر مدیرعامل آن برابر 95 درصد بود.

اما از زمانی که امضای این قرارداد به صورت علنی مطرح شده رقم 17 درصدی ذکر شده به 11 درصد و میزان محبوبیت مدیرعامل آن به 85 درصد تقلیل یافته [که البته چندان هم بد نیست و همچنان جایگاه سوم را در اختیار دارد] اما به هر طریق نشان دهنده ضعف عملکردی لینکدین است.

The post appeared first on .

میزان محبوبیت نادلا نزد کارکنان مایکروسافت به مراتب بیشتر از بالمر است

شرکت هایی که بهره وری بالایی دارند معمولا جو شادتری دارند و آنطور که گزارش اخیر یک شرکت تحقیقاتی به نام UBS نشان می دهد مایکروسافت و به طور مشخص کارکنان آن بسیار شاد و خرسند هستند.

طبق این گزارش از سال 2012 که شرکت مذکور کار تحقیق روی میزان رضایتمندی و خرسندی کارکنان شرکت های آمریکایی را آغاز کرد، برای نخستین بار مایکروسافت اپل را پشت سر گذاشته و مشخص گردیده که کارکنان شادتری نسبت به کمپانی مستقر در کوپرتینو دارد.

گفتنی است در این گزارش از داده های مختلف نظیر میزان محبوبیت مدیرعامل گرفته تا فرصت ها برای پیشرفت های کاری و چشم انداز کلی کسب و کار این دو شرکت استفاده شده که همگی شان را نیز موسسه تحقیقاتی دیگری به نام Glassdoor ارائه نموده است.

در هر حال نتایج کلی این تحقیق حکایت از آن دارد که مایکروسافت بار دیگر به قطب اصلی جذب استعدادهای حوزه فناوری بدل شده و رشد مستمر و منظم درآمدهای سالیانه کمپانی مذکور نیز خود موید این مساله است.

طبق گزارش شرکت UBS، ساتیا نادلا وجهه خیلی خوبی در شرکت تحت سرپرستی اش دارد و جالب است بدانید که در روزهای پایانی سال 2013 امتیاز بالمر از نظر میزان محبوبیت و سطح پذیرش کارکنان همزمان با اتمام دوران مدیریتش از 51 درصد فراتر نمی رفت.

در مقابل نادلا که سکان هدایت این شرکت را در فوریه سال 2014 در اختیار گرفت تا پایان سال 2015 موفق شد میزان محبوبیت خود را به 88 درصد برساند.

جالب است بدانید لینکدین که چندی پیش با دریافت 26.2 میلیارد دلار به مجموعه دارایی های مایکروسافت پیوست مانند سابق شاد به نظر نمی رسد. این شرکت در گزارش های UBS معمولا بالاترین جایگاه ها را به خود اختصاص می داد و سطح رضایت کارکنانش 17 درصد بالاتر از میانگین و میزان محبوبیت جف وینر مدیرعامل آن برابر 95 درصد بود.

اما از زمانی که امضای این قرارداد به صورت علنی مطرح شده رقم 17 درصدی ذکر شده به 11 درصد و میزان محبوبیت مدیرعامل آن به 85 درصد تقلیل یافته [که البته چندان هم بد نیست و همچنان جایگاه سوم را در اختیار دارد] اما به هر طریق نشان دهنده ضعف عملکردی لینکدین است.

The post appeared first on .

میزان محبوبیت نادلا نزد کارکنان مایکروسافت به مراتب بیشتر از بالمر است